ANNONS

Starka nischbolag nyckeln till framgång

Högre värderingar, men fortfarande stark makro och bra bolagsvinster. Nischbolag med starka ägare har bäst potential att växa – både på den svenska och internationella marknaden, menar Vegard Søraunet på Odin Fonder.

Vegard Søraunet gillar bolag som är stora inom sin nisch och har en bolagsledning som historiskt varit framgångsrik att allokera kapitalet rätt. Odin Sverige består av runt 25-35 bolag och är en så kallad all cap-fond, till skillnad från de flesta andra fonder på den svenska marknaden som är uppdelade i antingen små eller stora bolag. Odin investerar i vad de bedömer som kvalitetsbolag. Historiskt har de haft en viss övervikt mot mindre bolag vilket har varit rätt då mindre bolag har haft en bättre utveckling över tid.

Vad talar för svenska bolag? 

Vegard Søraunet

Ålder: 37
Karriär: Började på Odin Fonder 2006 som trainee. Gick sedan över till att bli analytiker och har arbetat som förvaltare på Odin sedan 2008.
Familj: Svensk fru och två barn
Intressen: Slalom och båtturer
Bästa affär: Nolato, 400 procents avkastning de senaste 5 åren.
Sämsta affär: H&M. Vi har förlorat pengar då vi började köpa in oss i bolaget för tidigt i fjol. Samma problem hade vi i Oriflame 2013. Det tog två år innan det investeringscaset fungerade, men så småningom blev Oriflame en mycket bra affär för våra kunder.

”Vår främsta prioritet på Odin är att se till att våra kunder inte förlorar sina investerade pengar, därför är vi väldigt försiktiga och noga med vad vi investerar i”, säger Vegard Søraunet.

”Jag gillar kvalitetsbolag med solida ägare. Många av de bolag jag investerar i är familjeägda, där det finns en långsiktig strategi för hur bolagen ska drivas. Finns det växer de ofta bra organiskt och är duktiga på att genomföra strategiska förvärv. Många svenska bolag har starka positioner globalt och genom att många verkar inom nischområden står de sig bättre i en marknadsnedgång.”

Odin Sverige är den näst äldsta av de 166 Sverigefonder som finns på marknaden. Det som utmärker Odin Sverige är fondens tydliga investeringsfilosofi. Odin är en aktiv förvaltare med en värdebaserad förvaltningsfilosofi och fokus på att hitta kvalitetsbolag till ett attraktivt pris.

”Vår strategi har lönat sig och återspeglar sig i fondens utveckling, poängterar Vegard. Om man investerade 100 000 kronor när fonden startade i oktober 1994 skulle man idag, 23 år senare, ha 4 miljoner efter fondavgiften. Hade man samtidigt investerat samma summa i en indexfond skulle motsvarande belopp vara 1,26 miljoner* idag.”

Odin-modellen

Fonden använder sig av den så kallade Odin-modellen som är uppbyggd kring tre P:n:

1. Prestation - Som är bolagens historik och hur ledningen har levererat över tid.

2. Position - Hur ser det ser ut för bolaget framöver. Har de en hållbar affärsmodell? Finns det inträdesbarriärer i branschen och har bolaget de egenskaper som krävs för att hålla undan konkurrenter?

3. Pris - Kvalitetsbolagen ska inte vara övervärderade eller dyra. Odin fokuserar även på att hitta underliggande värden i bolaget.

Finns det några orosmoln för svenska bolag framöver?

”Riksbanken och oron för ränteökningen - går den snabbt kommer den att påverka konjunkturen. Jag ser också fastighetsboomen den senaste tiden som ett orosmoment. I fonden är jag inte investerad i några fastighetsbolag. Sveriges fyra storbanker är under press i och med digitaliseringen och fintech, där vi inte vet vem eller vilka av bankerna som kommer att bli vinnare i den utvecklingen.” 

Hur viktigt är priset för dig?

”De bolag jag investerar i tror jag på långsiktigt, min investeringshorisont är ungefär tre till fem år. Det är viktigt att de som investerar i fonden har samma filosofi. Vi fokuserar inte på att köpa bolag enbart baserat på ett attraktivt pris, gör man det tror jag att man missar många möjligheter. Vi upplever att flera av våra bästa investeringar har varit de där vi inte har jagat de lägsta priserna på marknaden, utan köpt de bolag som vi tror på långsiktigt”, berättar Vegard.

”Som exempel kan nämnas värmepumpsföretaget NIBE som idag har en marknadsandel på 3,5 procent globalt. Bolaget har aldrig varit billigt på börsen, men under vissa perioder vid exempelvis oroligheter har priset varit gynnsammare. Då har vi passat på att investera. På ett år kan det ha betydelse för utvecklingen men på fem eller tio års sikt spelar det mindre roll. Det är ett tydligt exempel på hur vi investerar långsiktigt och hur det gynnar fonden.”

Vad för typ av bolag undviker du?

”Fonden investerar i alla typer av bolag, oavsett deras storlek eller bransch de verkar inom. Dock är vi försiktiga med att investera i bioteknikbolag och hårdvaruteknikbolag, helt enkelt för att vi inte är tillräckligt insatta i de branscherna. Förstår vi inte affärsmodellen eller om konkurrensbilden är svår att överblicka väljer vi att inte investera. Vi undviker också råvarubolag då de är beroende av priset av en underliggande tillgång och därför är svåra att prissätta.” 

Hur slutar börsen i år?

”Konjunkturen går uppåt i alla de nordiska länderna, där Sverige visar den starkaste tillväxten. Börsen har gått upp under sju år men makroutsikterna är fortfarande starka och bolagens vinster håller i sig. Tillsammans pekar det mot att börsen fortsätter att utvecklas positivt resten av året. Inom de närmsta två åren kan det komma en nedgång. Vi som stock pickers fokuserar på bolag och låter inte makrofaktorer styra våra portföljer."

Läs mer om Odin fonder här

Källa: Aktiespararna

*100 000 kronor investerade i Odin Sverige & OMXSB Cap GI 1994-10-31 till 2017-09-31

​​Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på www.odinfonder.se, eller skicka efter dem kostnadfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant