ANNONS
Fotograf: Thinkstock

Rädda livet på din kollega – med en julklapp

Vad gör du om din kollega drabbas av plötsligt hjärtstopp? Köp en julklapp till Hjärt-Lungfonden så får du och dina kollegor gå en kurs i hjärt-lungräddning – samtidigt som ni bidrar till livsviktig forskning.

Klicka här för att ge en julklapp till Hjärt-Lungfonden!

Varje timme dör en svensk av plötsligt hjärtstopp. Av de 10 000 personer som drabbas under ett år överlever bara 550.  

Vid ett hjärtstopp upphör all cirkulation i kroppen och organen drabbas av syrebrist. Hjärnan är det organ som är allra känsligast för syrebristen, och för varje minut som går minskar chansen till överlevnad med 10 procent.

Det viktigaste vid plötsligt hjärtstopp är därför att agera snabbt. Chansen att en drabbad överlever ökar om omgivning är utbildade i hjärt-lungräddning – och allra helst har tillgång till en modern hjärtstartare, som idag är enkla och kan användas av alla.

En julklapp som betyder något: Så kan ditt företag bidra

Genom att ge en julklapp till Hjärt-lungfonden bidrar ditt företag till att rädda liv.

När ni skänker 5 000 kr eller mer
Ni erhåller diplom på svenska, diplom på engelska, julkort på svenska, julkort på engelska, samt signatur i olika bannerformat.

När ni skänker 20 000 kr eller mer
Du och dina kollegor får gå en kurs i hjärt-lungräddning (Upp till 12 personer. Erbjudandet gäller ett år från registrerad betalning). Diplom på svenska, diplom på engelska, julkort på svenska, julkort på engelska, signatur i olika bannerformat.

När ni skänker 50 000 kr eller mer
Ni får en hjärtstartare som räddar liv vid hjärtstopp. Diplom på svenska, diplom på engelska, julkort på svenska, julkort på engelska, signatur i olika bannerformat.

Dessutom syns ert företagsnamn på Hjärt-lungfondens hemsida.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant