Färska bosiffrorna bevisar: Nu är det köparens marknad

Utbudet har ökat och efterfrågan minskat på Stockholms bostadsmarknad de senaste månaderna, och förväntningarna på bopriserna har svalnat enligt SBAB:s mäklarbarometer.

Antalet prissänkta bostadsrätter under perioden augusti-oktober har ökat med 200 procent på bostadssajten Hemnet.

Och nu har det vänt; köparna har fördel på bostadsmarknaden. Det visar färska siffror från Fastighetsbyrån, som har frågat 499 mäklare i hela Sverige, skriver Aftonbladet.

”Vi har haft ett tydligt trendbrott”, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström.

”En avmattning känns naturlig med tanke på höga priser, amorteringskrav och ökad nyproduktionstakt. Dock är psykologi och oro den främsta förklaringen till den kraftiga inbromsningen vi ser i framförallt Stockholm.”

Men priserna kan mycket falla innan marknaden uppnår balans igen, enligt Johan Engström.

”Vi har en situation där många säljare förväntar sig höga priser och köparna är osäkra på framtiden och vilken prisnivå som är rimlig.”

”Jag tror att balansen kommer att återställas inom några månader, möjligen efter en viss prisnedgång. De mest grundläggande faktorerna som ränta, bostadsbrist och behov av att flytta har egentligen inte förändrats påtagligt”.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA