ANNONS

Investera hållbart - förse världen med solenergi

Genom deras plattform kan du både hjälpa fler att få tillgång till elektricitet och samtidigt få avkastning.

Grunden i Göteborgsbaserade Trine är filosofin om att ”people, planet och profit” hänger ihop. Företaget vill förena det sociala perspektivet med det ekonomiska och det miljömässiga. Det är när dessa tre samverkar som det blir resultat på riktigt. 

Söder om Sahara är det 600 miljoner människor som saknar tillgång till elektricitet. Det är förstås en väldigt stor utmaning och det är här som Trine kommer in i bilden. 

”Vi förser människor med ren elektricitet. Inte genom att själva börja tillverka, installera eller sälja solenergi utan genom att lösa den riktigt stora utmaningen som hittills har bromsat utvecklingen – vi stänger det finansieringsgap som finns, berättar Sam Manaberi, grundare och vd på Trine. 

Enligt Trines beräkningar finns det väldigt stora summor i privat kapital som ligger på sparkonton med nollränta eller helt enkelt inte kommer världen till del. Samtidigt har små och medelstora företag i länder som Kenya och Tanzania svårt att få lån från bankerna. 

”Det är helt onödigt. Låt oss slussa kapitalet dit det gör som mest nytta, säger Sam Manaberi och fortsätter:

”Vi vill göra investeringar enkla, hållbara och långsiktiga. Genom vår investeringsplattform på jointrine.com kan vi matcha investerare med spännande företag i solenerginäringen. Vi jobbar främst i Afrika, där behovet av investeringar är som störst”.

I dagsläget använder sig de 1,2 miljarder människor som saknar elektricitet av fossila bränslen som fotogen och diesel. Det är kostsamt för både hälsan, miljön och hushållens ekonomi. De solenergiföretag som Trine förmedlar lån till håller på att ändra på detta genom att förse människor ute på landsbygden med ren el. Det sker just nu en digital revolution i Afrika där kostnaden för solelen betalas direkt via telefonen, istället för med kontanter. 

”Tack vare detta kan barnen studera längre, hälsan förbättras och familjerna kan öka sin levnadsstandard genom de pengar de sparar på att byta till solenergi. Dessutom får många människor för första gången en kredithistorik i samband med att betalningen digitaliseras. Detta resulterar i nya möjligheter såsom att starta egna affärsverksamheter”, säger Sam Manaberi och fortsätter:

”Varför inte bygga ett bolag och en plattform där både behovet av elektricitet kan lösas samtidigt som entreprenörer får chansen att utveckla spännande bolag. Trines plattform för hållbara investeringar kan vara lösningen”.

Innan en kampanj kommer upp på plattformen har Trine gjort ”due diligence” och en grundlig utvärdering på det aktuella företaget. De har också en nära relation med alla bolag som de har varit med och finansierat. Tanken är att långsiktigt växa tillsammans med bolagen. 

”Det vi erbjuder är att göra gott från grunden, men det finns ingen motsättning mot att samtidigt driva ett framgångsrikt bolag. Vår affärsmodell är att vi delar räntan med de som investerar. Om en investerare får 5 procent får Trine 5 procent. Det är därmed minst lika viktigt för oss som för investeraren att det går bra för bolagen”, summerar Sam Manaberi.


Läs mer här.  


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST