Är "Tesla-skatten" på väg till Sverige?

Det verkar nu finnas planer på en svensk "Tesla-skatt".

Den norska regeringen vill införa en engångsskatt för elbilar baserat på vikten- Om skatten införs kommer det främst drabba ägare av Tesla Model X som väger upp emot 2 500 kilo, betydligt mer än andra elbilar på marknaden.

Motivet till den nya skatten, som redan kallas för "Tesla-skatt", är att elbilar väger mer än vanliga bilar och därmed medför mer slitage på vägarna.

”Regeringen spelar med elbilsmarknaden och verkar i strid med Stortingets signaler. Nu måste regeringens avgiftsbomb stoppas i budgetförhandlingarna”, sade norska elbilsföreningens generalsekreterare Christina Bu.

Och det verkar finnas planer på en svensk så kallad ”Tesla-skatt”.

En ”framtida kilometerskatt för personbilar” i Sverige undersöks i projekt som finansieras av Energimyndigheten, enligt Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att komma fram till hur utsläppen från personbilar ska minskas, men samtidigt kompensera för skatteintäkter då antalet bensin- och dieseldrivna bilar på vägarna minskar. Det skriver Dagens Industri.

”… Att börja titta på sådana lösningar i nuläget sänder helt fel signaler”, säger Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores, till DI.

Leif Jacobsson, statssekreterare på Finansdepartementet, uppger att regeringen inte har några planer på att införa en sådan skatt, utan att det är myndigheterna själva som tagit eget initiativ för att utreda möjligheten.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST