McKinsey: Robotarna kommer inte ta våra jobb – detta händer istället

Glöm allt du hört om att AI slår ut jobb – den här McKinsey-rapporten hävdar motsatsen.

En ny studie från konsultfirman McKinsey målar en ljus bild över framtidens arbetsmarknad, som står i bjärt kontrast till flertalet dystra profetior. De har undersökt hur europeiska länder som ligger i framkant digitalt potentiellt kommer att påverkas av automatisering.

Slutsatsen är att införandet av automatisering och artificiell intelligens, AI, väntas leda till fler jobb – och inte färre – i länder som räknas som ”digitala ledare”.

Hit hör Sverige som gör sällskap med Danmark, Belgien, Finland, Estland, Irland, Luxemburg, Nederländerna och Norge i den exklusiva skaran.

I Sverige beräknas automatisering och AI-teknik kunna öka BNP-tillväxten med 1,3 procentenheter per år och skapa 300 000 nya jobb år 2030, enligt studien "The Future of Work”.

Även när tar med jobben som väntas försvinna i beräkningen blir nettoeffekten positiv. Nettoökningen av arbetstillfällen väntas bli 1,4 procent, eller 100 000 jobb, år 2030, enligt McKinsey.

”Det här är en optimistisk, faktabaserad rapport som visar hur den nya teknologin kommer att öka produktiviteten, driva ekonomisk tillväxt och därigenom skapa nya jobb och nya anställningsformer”, säger Åsa Tamsons, Associate Partner på McKinsey & Company, i en kommentar.

McKinsey tillägger att för att scenariot ska bli verklighet krävs att politiker samarbetar med näringslivet för att ”stimulera innovation inom AI, stödja utbildningssystemen för livslångt lärande och transformationen till nya typer av jobb”.

Kompetenskraven för många jobb kommer att förändras. För att vara attraktiv på framtidens arbetsmarknad ska du helst kombinera tekniska och sociala färdigheter, enligt studien.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant