E-prize finalist 2017: Gröna Bilister

Gröna Bilister är en av finalisterna i E-prize 2017.

Gröna Bilister har i tjugo års tid lobbat för grönare bilism och för att minska bilismens miljöpåverkan: för grönare fordon, bränslen och beteenden och även för andra trafiklösningar som cyklar och kollektivtrafik.

De håller föredrag, skriver remisser och debattartiklar och har förändrat debatt- och beslutsmiljön.

Trots att föreningen är liten jämfört med den mäktiga, internationella bil- och infrastrukturindustrin så har Gröna Bilister haft en klar påverkan.

Gröna Bilister

Gör: Lobby­verksamhet
Ordförande: Johanna Grant

Föreningen har till exempel drivit på för bonus-malus-systemet där bilskatten styrs av koldioxidutsläppen och som ska genomföras 2018.

På samma sätt är det med miljözonerna i större städer där luftkvaliteten inte lever upp till EU-krav. Transportstyrelsen har föreslagit att kommunerna ska kunna skärpa kraven på vilka fordon som får färdas inom en miljözon.

Gröna Bilister har drivit på för bilpooler. De har velat införa miljömärkning av drivmedel, något som Energimyndig­heten nyligen ställt sig bakom.

Om det är Gröna Bilisters förtjänst är inte helt säkert, men faktum är att koldioxidutsläppen från vägtrafik minskat med nästan två miljoner ton sedan föreningen bildades, och Sverige har minskat fortare än andra länder.

DET HÄR ÄR E-PRIZE:
Innovationkraften hos svenska företag flödar i spåren på den närmast explosiva utvecklingen på energiområdet med ny klimatsmart teknik. Här presenterar vi de 9 finalisterna i kategorierna förnybar energi, energi­effektivisering och hållbara transporter till E-prize, Sveriges största energipris som Veckans Affärer delar ut tillsammans med EON. Det är nionde året som vi belönar de allra smartaste svenska energiinnovationerna.

Jury:
Lina Bertling Tjernberg, professor smart grid technology, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Stefan Henningsson, senior adviser climate innovation, Världs­naturfonden, WWF
Anita Aspegren, avdelningschef: avdelningen för energieffektivisering, Energimyndigheten
Joakim Adgård, försäljningschef B2B, Eon
Per Olof Lindsten, digitalchef Veckans Affärer

RÖSTA!
Fram till E-prizefinalen den 11 oktober kan du rösta på din favorit till utmärkelsen "Folkets E-prize". Gå in på va.se/eprize och lägg din röst!

Varje dag presenterar vi en av våra 9 kandidater till E-Prize. Här kan du läsa mer om:

Swedish Box of Energy
Salt X
Againity
Ozonetech
Climacheck
SABO


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST