ANNONS

Tre portföljer för olika scenarion

Världsekonomin är långt ifrån riskfri och världens börser har blivit allt dyrare. I nya utgåvan av Skandia Placeringsutsikter listas tre förslag på portföljer för olika konjunkturscenarion.

Efter åtta års börsuppgång är det sällsynt ont om köplägen. Detta trots både ökad optimism, bättre fart i världsekonomin och växande bolagsvinster. Dyrt har blivit dyrare och förhållandet mellan risk och avkastning ser allt mer ansträngt ut.

"Men något ska man placera i. Det blir en avvägning mellan att skapa avkastning i det fall börsen fortsätter uppåt och att ha kapital som behåller sitt värde om börsen istället vänder ner", säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Få koll på marknaden – läs hela Skandia Placeringsutsikter

Den enskilt viktigaste faktorn för börsens utveckling på sikt är konjunkturen. "Skandia Placeringsutsikter" ger förslag på tre portföljer baserade på konjunktursyn, riskvilja och sparhorisont. Den erfarne spararen, som tror att världsekonomin ännu inte nått sin maxfart, kan välja nästan uteslutande aktier. Den som tycker läget är mer svårbedömt kan välja en mer balanserad portfölj bestående av omkring 60 procent aktier och 40 procent räntor.

"Det kan tyckas aningen tråkigt, men det ger både utrymme att ta del av fortsatt börsuppgång och bevara kapital i händelse av en börsnedgång", säger Maria Landeborn.

Den som inte anser att den potentiella avkastningen framöver är värd risken, kan välja att placera majoriteten av kapitalet utanför börsen. Cirka 20 procent aktier och 80 procent räntor är en bra utgångspunkt, tipsar Maria Landeborn.

"Nackdelen med detta upplägg är uppenbar. Om börsen fortsätter att stiga kommer den här portföljen att ge låg avkastning och det kommer att kännas tufft att stå på sidlinjen och "förlora" pengar. Men kommer det en lågkonjunktur och en börsnedgång där marknaden halveras i värde kan den med en sådan mer försiktig strategi – och som sedan dessutom vågar placera när allt är som mörkast – bli den lyckliga vinnaren", säger Maria Landeborn. 

En placeringshorisont motsvarande minst en konjunkturcykel, det vill säga sju år eller mer, underlättar i valet av sparstrategi.

"Fördelen med långsiktighet är att man i princip kan bortse från var i konjunkturcykeln vi befinner oss och fokusera på att över tid bör aktier ge en god avkastning även om det svänger längs vägen", säger Maria Landeborn.

Hon fortsätter:

"Ju längre börsuppgången och återhämtningen pågår desto viktigare blir det att även ha koll på riskerna och att ha en bra balans mellan aktier och obligationer i portföljen. Räntesparandet i portföljen är inte bara en krockkudde vid en börsnedgång, utan ska också ses som en stridskassa att köpa aktier för vid en rekyl."

Få koll på marknaden – läs hela Skandia Placeringsutsikter

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST