Svenske fastighetskungen ville ha utsikt – skövlade skärgårdsön

Förklaringen: har återskapat det "öppna landskapet".

Jag har återskapat det öppna landskap som fanns för 100 år sedan.

Så lyder förklaringen från den 59-årige fastighetskungen Anders Lönnqvist efter att han ska ha låtit hugga ned 10 000 kvadratmeter skog på ön Lisslö nära Sandnamn – han är bland annat ordförande och storägare i riskkapitalbolaget Stronghold Invest

Anders Lönnqvist äger fastigheten Haro 2:8 i Stockholms skärgård – som består av nio öar på totalt 27 hektar i närheten av Sandhamn. Bara en av öarna, Lisslö, är bebodd.

Han är bland annat ordförande och storägare i Stronghold Invest som omsatte 1,3 miljarder kronor förra året med vinst på 497 miljoner kronor.

Anders Lönnqvist betalade 2,6 miljoner kronor för ögruppen vid en exekutiv försäljning av Kronofogden i december 1994.

Han lät då riva jaktstugan som funnits på ön sedan 20-talet och fick bygglov för sitt fritidshus 2006.

Sedan ska han utan att begära undantag från strandskyddet låtit hugga ned strandnära träd på en yta motsvarande drygt 10 000 kvadratmeter, enligt miljöinspektörer vid Värmdö kommun. Det rapporterar Expressen.

Trädfällningen ska ha blivit känd först efter att kommunen fått ett anonymt tips i juli 2011.

Då miljöinspektörer besökte ön och bedömde att cirka en hektar mark redan hunnit omvandlas till kalhygge utfärdade inspektörerna ett omedelbart förbud mot att hugga ned fler träd. 

Anders Lönnqvist överklagade, men fick avslag. Sex år senare har landskapet ytterligare ändrat karaktär.

Han har försvarat sig med att han gjort en välgärning genom att återställa skärgårdsnaturen till det öppna landskap som fanns där för 100 år sedan. Flera öbor är dock inte lika förtjusta och hävdar bland annat att det inte känns naturligt med ”sly överallt” samt att man ser huset hela tiden när man färdas med båt runt ön.

Det är heller inte det enda föreläggandet Värmdö har mot Anders Lönnvist när det gäller fritidshuset precis, utan han har också uppmanats att ta bort alltifrån trädäck och bryggor till ramper och en rökugn.

Så sent som i augusti gav bygg- och miljökontoret honom ett föreläggande att återplantera 800 täckrotsplantor av tall på de skövlade områdena.

Anders Lönnqvist fick en frist på ett halvår med hot om vite på 90 000 kronor. Han överklagade inte, utan ska bara ha struntat i att följa beslutet, enligt Expressen.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.