H&M:s stiftelse gjorde just ett enormt genombrott för miljön – som ingen annan lyckats med

Det här är den heliga gralen för att modeindustrin ska bli hållbar på riktigt.

Att återvinna kläder av blandmaterial är något av en "helig graal" för att modeindustrin ska kunna bli cirkulär på allvar. Nu har H&M Foundation tillsammans med ett forskningsinstitut I Hongkong nått ett tekniskt genombrott.

Hitta minst en open source-lösning för textilåtervinning av blandmaterial som är kommersiellt gångbar till 2020. Prioritera de material som används mest.

Så löd uppdraget från H&M Foundation till The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel för exakt ett år sedan.

Nu har forskningsinstitutet nått ett avgörande genombrott.

"Institutet har hittat en metod att återvinna fibrer av tillräckligt bra kvalitet från kläder av polyester och bomull. Det har inte gått att göra tidigare. Då har kvaliteten varit för dålig för att kunna användas i nya textilier", säger Erik Bang, innovationsansvarig på H&M Foundation, som just kommit hem från Hongkong där framstegen presenterats under Hong Kong Fashion Summit.

Det är en hydrotermisk, eller kemisk, metod som nått det stora genombrottet. Återvinningen görs genom att hetta upp vatten i en tank och hälla i en biologiskt nedbrytbar kemikalie, eller en så kallad agent. Av de återvunna polyester- och bomullsfibrerna kan nya kläder tillverkas.

Det snabba genombrottet har nåtts genom att samla in tillgänglig kunskap kring drygt 15 av de projekt som låg i framkant vad gäller återvinning av blandmaterial, såväl från akademin som från industrin, för att sedan testa dem i det egna labbet, utveckla egna metoder, finjustera och tratta ned.

"Exempelvis har vi hittat egna bakterier och kemikalier och testat med olika värme och tryck."

Till slut blev det två teknologier kvar, hydrotermisk och biologisk återvinning. Men det var den hydrotermiska som kom ut som vinnare, även om den biologiska metoden också verkar lovande.

Nu ska nästa steg i projektet påbörjas, en industriell pilotanläggning som ska byggas i anslutning till institutet. Till 2020 ska teknologin vara kommersialiserbar och tillgänglig för hela modeindustrin att använda.

Hittills har H&M Foundation, vars mål är att industrin ska verka inom planetens gränser, satsat 2,4 miljoner euro på projektet, pengar som kommer från överskottet från H&M:s klädinsamling . Totalt väntas H&M Foundation gå in med cirka 6 miljoner euro och Hongkongs regering med cirka 24 miljoner euro.

"Detta är oss veterligen den mest omfattande satsningen på att lösa den heliga graalen inom textilåtervinning."

Den återvinning av textilier som görs kommersiellt idag är så kallad mekanisk återvinning, en metod där materialet tuggas och klipps ned. Metoden fungerar inte för blandade material och kvaliteten är så låg att det återvunna materialet måste blandas med nytt för att nya kläder ska kunna tillverkas.

"Av anledningar som pris, komfort och design utgör blandmaterial den absolut största delen av alla textilier idag och vi ser inte att den andelen skulle minska under överskådlig framtid. Snarare tvärtom."

Erik Bang tror dock inte att det finns en "silver bullet" utan att flera teknologier kommer att komplettera varandra i framtidens anläggningar för textilåtervinning.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST