Är du Nordea-kund? Så här påverkas du av flytten

Vad innebär flytten till Finland för alla svenska Nordea-kunder?

"Det här ligger i våra kunders, aktieägares och anställdas bästa intresse. Vi lämnar inte Sverige och våra svenska kundrelationer kommer inte att påverkas. Vi genomför flytten för att utveckla banken och bli ännu bättre på att hantera våra kunder".

Så kommenterar Nordeas vd och koncernchef Casper von Koskull beslutet att flytta bankens huvudkontor till Finland.

Så vad kommer flytten innebära för skillnad för dig som är kund? Ingen alls, enligt Nordea.

"All verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i vår dagliga verksamhet" uppger banken i ett pressmeddelande.

Endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten, och Nordea uppger att de kommer fortsätta att "vara en stor skattebetalare" på alla sina fyra hemmamarknader i Norden.

"Med moderbolagets säte i ett land som är medlem i EU:s bankunion omfattas Nordea av samma regelverk som jämförbara europeiska banker, med en konsekventare tillämpning och därmed mer jämlika förutsättningar."


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.