Nu har regeringen bestämt sig för att sänka skatten som Spotify bråkat om sedan 2016 - men inte för alla

Spotify hotade med landsflykt - nu verkar regeringen ha lyssnat, i alla fall delvis.

Regeringen står fast vid vissa skattesänkningar för entreprenörer, trots att den planerade finansieringen stoppas av oppositionen i riksdagen. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Skatten sänks på personaloptioner, samtidigt som arbetsgivaravgifterna sänks för enmansföretagare som anställer en person.

Det här är något som Spotify länge bråkat om. Våren 2016 skrev Daniel Ek och Martin Lorentzon ett öppet brev till regeringen där de hotade med landsflykt om Sverige inte bland annat ändrar beskattningen av personaloptioner – så att de beskattas som inkomst av kapital (30 procent) istället för inkomst av tjänst (70 procent).

Men sänkningen av personaloptioner går inte hela vägen, utan kommer endast gälla mindre bolag. Spotify kommer till exempel inte att omfattas av sänkningen.

"Den kommer gälla för små företag med upp till 50 anställda och arbetande delägare samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor" skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Ursprungligen var skattesänkningarna tänkta som en skatteväxling mot högre flygskatt. Oppositionen pressade dock ned den höjningen och stoppade två andra skattehöjningar.

"Trots att vi inte får igenom de skattehöjningar vi hade planerat har vi bestämt oss för att gå vidare med de här förslagen", säger finansminister Magdalena Andersson till tidningen.

"Det är helt exceptionellt att riksdagen river upp en samlad budgetprocess", tillägger hon.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST