Fotograf: JES AB/Twitter

Det här pyttelilla bolaget från Jönköping är nu ett av Sveriges lönsammaste superföretag – helt utan marknadsföring

Ett litet bolag på nio personer i Jönköping är ett av de lönsammaste superföretagen i Sverige - det här är deras framgångsrecept.

Att hitta rätt personer och få tiden att räcka till är några av de utmaningar Johan Eskengren lyckats lösa på vägen mot att bli konsultföretaget alla offentliga verksamheter vill jobba med.

För nio år sedan beslutade han sig för att leva sin dröm och starta eget.


”Jag gick Entreprenörsprogrammet på 
Handelshögskolan i Jönköping och hade bestämt mig för att inte börja jobba i stora bolag.”

Trots det började han jobba på transportföretaget 
Schenker där han efter en snabb karriär avancerat till tillförordnad vd för det svenska dotterbolaget. Då var han drygt 30 år. Därefter blev det kollektivtrafikbolaget Arriva under några år där han var med om att ta bolaget från en omsättning på under 100 miljoner kronor till över 1 miljard.

Vill du läsa fler artiklar som den här? Testa VA Insights gratis i 30 dagar.

”När jag 2009 beslutade mig för att starta eget kunde jag se en röd tråd i det jag gjort fram till dess – att jobba med förändring och styrning av förändring i system som berör många olika parter.”

Genom JES, som står för Johan Eskengren i Sverige, ville han fortsätta vara den katalysator i stora projekt som han varit tidigare men nu i konsultrollen. Några rädslor för att tappa sammanhanget hade han inte.

"Jag tror jag aldrig känt mig så ensam i hela mitt liv som jag gjorde när jag som 30-åring satt som tillförordnad vd i Schenker Sverige. Oavsett om du har ett stort inflytande så är du lika ensam i ett stort bolag som i ett litet. Det som krävs är tryggheten. Hos dig själv och hos dina intressenter."

Under de första två åren konsultade han som näringslivschef på olika forskningsparker samtidigt som han strukturerade de kunskaper han förvärvat hittills, letade verktyg och byggde ett it-stöd som så småningom blev Projektlaboratoriet, ett träningsverktyg för projektledning. Projektlaboratoriet blev grunden för den utbildningsverksamhet JES driver idag.

"I fjol vann vi en upphandling för projektutbildning i FMV, Försvarsmakten och PRV. FMV är den organisation med flest projekt i hela Sverige."

Men det som Johan Eskengren och hans drygt nio anställda i huvudsak ägnar sig åt är utföra konsulttjänster i offentliga verksamheter som ska genomföra förändringsprocesser.

"Vår huvudverksamhet är strategisk planering och strategisk implementering där det mesta handlar om hur vi ska få struktur, det vill säga system, ledning och så vidare, och kultur att gå ihop."

Han ger ett exempel för att förtydliga.

"Sveriges kommuner behöver anpassa sin avfallshantering. Idag, med förändringar i lagen, kommer kommunerna i kontakt med väldigt många privata aktörer. De ska gå från att vara utförare till att vara beställare. Det är sådana uppdrag vi kan få."

Förutom de anställda, som också varierar i antal beroende på uppdragen, jobbar JES med ett nätverk bestående av ett 60-tal konsulter. Att anlita kompetenta konsulter som är rätt för uppdraget har varit en utmaning. Därför har Johan Eskengren nu anställt en person som enbart jobbar mot med att få in rätt personer för rätt uppdrag när de behöver fylla på från nätverket.

"Jag har en enkel devis som jag följer – jag gör det jag tror på och tror på det jag gör. Det har inneburit att vi fått in en del personer som tror på det vi gör men som inte är riktigt lämpade. Att hitta rätt människor är svårt och har tidigare lett till en del klavertramp."

En annan lärdom han dragit är att aldrig ta uppdrag som underkonsult.

"När man blir uppring av en större konsultfirma blir man först smickrad över att de tycker att vi gör ett bra jobb. Men de försök vi gjort hittills som underkonsulter har inte varit lyckade, det blir alldeles för långa ledtider. Därför jobbar vi idag enbart i avtal som vi äger själva."

2015 rapporterade JES en omsättning på 18 miljoner kronor och en vinstmarginal på över 60 procent. Det gjorde bolaget till det fjärde mest lönsamma Superföretaget i Sverige när det för första gången kvalade in på Veckans Affärers lista i fjol.

Trots att han inte lägger en krona på marknadsföring skulle tillväxten kunna vara ännu högre. Men tiden är den trånga sektorn, menar Johan Eskengren.

"Vårt största dilemma är att vi inte har tillräckligt med tid och tvingas tacka nej till uppdrag. Just nu håller vi på att planera jobb vecka 6 nästa år. Jag står vid ett vägskäl och måste bestämma mig om vi ska växla upp, kanske gå samman med en annan aktör, eller fortsätta som idag."

VECKANS AFFÄRER INSIGHTS

Det här är en artikel från Veckans Affärer Insights - en digital premiumprodukt från Veckans Affärer. Veckans Affärer Insights är ditt nya inspirerande arbetsverktyg. Du som ännu inte är prenumerant kan prova gratis i 30 dagar!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST