6 ord du borde använda hela tiden - om du vill få folk att lita på dig direkt

Ditt språk gör hela skillnaden - de här orden får andra att lita på dig.

Även om goda argument och bra idéer kan göra att andra litar på dig – och vad du säger – spelar språket ofta en än större roll.

En ny studie som två forskare publicerade i år visade att så kallat självinkluderande språk fick investerare att lita mycket mer på vad en vd säger, rapporterar Wall Street Journal (WSJ).

Självinkluderande språk är forskarnas benämning på personliga pronomen i första person, ord såsom jag, mig, min, vi, vår och oss.

Baserat på över 50 000 samtal mellan vd:ar för börsbolag och investerare kom forskarna fram till att det mer självinkluderande faktiskt påverkade investerarviljan – vilket visar att ett varmare och mer personligt språk spelar stor roll även i affärssammanhang.

”jag tolkar det här som att chefen då framstår som mer mänsklig” säger psykologiprofessorn James Pennebaker till WSJ, och tillägger att de här personliga pronomen skapar en sårbarhet – som lyssnaren finner dig autentisk och tillgänglig.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST