Debatt: "Den här domen kommer utplåna en hel bransch"

Låt inte en enskild dom få utplåna en hel bransch, skriver Petra Palmgren Lindwall med flera.

Den 20 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att styrelsearvode inte får ersättas mot faktura utan ska betalas ut som lön. Skatteverket kommenterade den 29 juni att man hädanefter kommer att följa rättspraxis och att det näringsbegrepp som infördes 2009 inte gäller längre.

Sedan 2009 har svenska företag kunnat anlita erfarna styrelsearbetare och betala styrelsearvodet mot faktura. Detta gäller alltså inte längre.

Skatteverkets tolkning av domen försvårar och fördyrar för SME-bolagen som tar in extern kompetens i styrelsen, den tar bort en hel bransch och minskar antalet företagare. Möjligheten och viljan att ta in erfaren extern kompetens i styrelsen kommer minskas samtidigt som färre nu ges möjlighet att på heltid och professionellt ägna sig åt att bidra till SME-bolagens tillväxt och utveckling.

Styrelsearbete är ett yrke. Det är väsentligt att vi har personer som har erfarenhet av flera uppdrag parallellt och seriellt. Erfarenhet av att lösa ut svåra situationer rörande företagets utveckling, att medverka till att uppnå de visioner och mål ägarna har med sitt ägande samt att kunna aktiebolagslagen och göra rätt och riktigt utifrån sitt ansvar.

Kostnader såsom ansvars- och personförsäkringar, arbetsredskap som datorer och mobiler och kompetensutveckling förs över till bolaget och ska dessutom delas mellan flera arbetsgivare för den enskilda styrelsearbetaren. Frågetecken kring styrelsearbetarens trygghet som anställd blir fler och otydlig i situationer som t.ex. sjukdom, arbetsmiljö och turordning vid neddragningar.

För att bibehålla och förbättra vår välfärd behöver Sverige entreprenörer och människor som vill, vågar och kan starta företag. Företag som växer och anställer människor, köper och säljer varor och tjänster både inom och utanför landet och som betalar skatter och avgifter behövs.

Nyordningen löser inga problem då problemet inte finns. För Sveriges skull behöver vi tänka större - på helheten. Att en enskild dom ska få påverka alla Sveriges aktiebolag och utplåna en hel bransch är snävt och det är inte balanserat med för- och nackdelar av beslutets innebörd.

Att skapa förutsättningar för svenska företag att växa och bli fler känns vettigt. Låt företagsägare anlita kompetenta erfarna styrelsearbetare. Låt styrelsearbetare få bedriva näringsverksamhet med F-skattsedel och fakturera.

Låt svensk tillväxt vara så effektiv den kan bli – det är bra för ett välmående Sverige.

Petra Palmgren Lindwall
Arbetar professionellt som styrelseledamot i tillväxtbolag utifrån eget företag och ackrediterad lärare Styrelseakademien Sverige

Hans Rothenberg
Riksdagsledamot (M)

Kerstin Stenberg
VD, Connect Sverige Region Väst

Anders Hammar
Arbetar professionellt som styrelseledamot utifrån eget företag

Lars-Göran Andersson
Arbetar professionellt som styrelseledamot utifrån eget företag samt professionellt med att stötta entreprenörer på sin tillväxtresa

Sven Cristea
KPMG, auktoriserad revisor med fokus på tillväxtbolag och startups

Klementina Österberg
Arbetar professionellt som styrelseledamot för flertalet tillväxtbolag utifrån sin roll som VD för GU Ventures

Joakim Olsson och Anders Svensson
Grundare och ägare av Conmore Ingenjörsbyrå AB Peter Stålstad Grundare och delägare i tillväxtbolaget AXS Nordic AB


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST