6 jobbiga saker som bara händer när du är smartare än alla andra

Det är oftast en fördel att vara smart, men det kan också vara riktigt jobbigt.

Mycket blir lättare om du är riktigt smart, men inte allt. Här är sex jobbiga saker som händer när du är smartare än andra i din omgivning, listade i Business Insider Nordic.

Du tänker oftare än du känner
Riktigt smarta tenderar att använda sina kognitiva och verbala förmågor för att processa sina känslor, medan andra uttrycker sina känslor på ett mycket mer direkt och fysiskt sätt. Forskning från 2006 har hittat kopplingar mellan hög emotionell intelligens och lägre kognitiv förmåga på arbetsplatser.

Folk förväntar sig alltid att du ska prestera på topp
Du som är extremt smart förväntas alltid prestera på topp, vilket skapar en rädsla för att misslyckas – vissa smarta tar mindre risker på grund av rädslan för vad som händer om de misslyckas.

Du lär dig inte vikten av hårt arbete
Smarta människor får ofta känslan att de kan klara sig bra med mindre ansträngning än genomsnittspersonen – vilket gör att de riskerar att gå miste om arbetsmoral och viljan att jobba hårt.

Du tenderar att överanalysera
En studie från 2015 visar att verbalt intelligenta människor är mer oroliga och grubblande. Att vara intelligent innebär att du har en förståelse för de olika möjliga konsekvenserna av ett beslut, vilket gör att det blir mycket svårare för dig att ta beslut utan att överanalysera.

Andra blir irriterade på dig
Att vara smart innebär att ofta veta bättre än andra - men det är inte egenskap som brukar uppskattas. Om du ständigt korrigerar saker som mindre smarta personer omkring dig säger riskerar du att skapa irritation, och i längden bli av med vänner som känner sig stötta eller generade.

Du förstår hur mycket du inte vet
En klassisk studie från forskare på Cornell University fann att ju mindre intelligent du är, desto mer överskattar du dina kognitiva förmågor – men ju mer intelligent du är, desto bättre förstår du dina egna begränsningar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST