Fotograf: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Här är den nya regeringen

Så här ser den nya regeringen ut.

Regeringen kommer ombildas. Här är de nya ministrarna:

 • Morgan Johansson blir justitie- och inrikesminister efter Anders Ygeman, som lämnar på egen begäran.
 • Tomas Eneroth blir infrastrukturminister.
 • Annika Strandhäll blir socialminister.
 • Heléne Fritzon blir migrationsminister när Morgan Johansson byter roll.

Försvarsminister Peter Hultqvist får däremot sitta kvar.

"Han har inte ansvar för den myndighet där missförhållandena ägt rum" säger Stefan Löfven och tillägger att misstroendeförklaringen mot honom är "helt oseriös".

"Jag har gjort övervägandet att ansvaret låg på andra departement. Om andra vill ta ställning till misstroendeförklaringen är det upp till dem”, säger Peter Hultqvist.

Anna Johansson och Anders Ygeman har lämnat på egen begäran, medan Gabriel Wikström lämnar av hälsoskäl. Anders Ygeman föreslås däremot som ny gruppledare för Socialdemokraterna.

Heléne Fritzon och Thomas Eneroth är helt nya i regeringen.


"Regeringen styr landet och vi ska fortsätta vårt samhällsbygge. Vi ska gå vidare med en agenda som sätter fokuseringar på investeringar... inte skattesänkningar."

"Jag har övervägt olika handlingsalternativ. Jag väljer det som är bäst för landet" uppger Löfven och säger att han "tänker inte försätta Sverige i en politisk kris".

Den nya infrastrukturministern Tomas Eneroth säger att regeringen vill göra "en rekordstor satsning på järnvägsunderhåll. "

Morgan Johansson blir nu Sveriges justitie- och inrikesminister. Han listar två huvuduppgifter i sin nya roll: att "slå undan benen för den organiserade brottsligheten" samt att bekämpa och förhindra terrorism.

”Vi kommer behöva anställa tusentals nya poliser de kommande åren” säger Johansson.

Den nya socialministern Annika Strandhäll säger att hon är "otroligt taggad över att jobba vidare med de sociala frågorna", och att Sverige har "en sjukvård i internationell toppklass" men att det "finns brister i tillgänglighet runt om i landet".

Det här blir de nya ministrarnas ansvarsområden:

 • Infrastrukturminister: Tomas Eneroth 
  Ansvar: transporter och infrastruktur

 • Migrations- och biträdande justitieminister: Heléne Fritzon 
  Ansvar: migrations- och asylfrågor samt civilrättsliga frågor.

 • Justitie- och inrikesminister: Morgan Johansson 
  Ansvar: polis och övriga rättsväsendet, straffrätt, grundlagsfrågor, krisberedskap och civilt försvar

 • Socialminister: Annika Strandhäll 
  Ansvar: socialförsäkringar, pensioner, sjukvård, folkhälsa och idrott.

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST