Fotograf: Magnus Hjalmarsson Neidemann/SvD

H&M släppte just sitt resultat - och det visar att de är tillbaka på banan igen

H&M överraskar.

H&M:s kvartalsrapport kom in betydligt bättre än förväntningarna på flera punkter, såväl resultat som marginal var högre än analytikernas prognoser.

Hennes & Mauritz redovisar ett rörelseresultat på 7.650 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2016/2017.

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 7.062 miljoner kronor.

Bruttomarginalen blev 57,1 procent, jämfört med förväntade 57 procent.

H&M:s försäljning inklusive moms under juni månad beräknas öka med 7 procent.

Det skriver H&M i delårsrapporten.

Enligt SME Direkt räknar analytikerna med att försäljningen ska stiga med 7,8 procent under hela juni månad.

I juni i fjol ökade försäljningen med 8 procent.

H&M:s bruttovinstmarginal sjönk till 57,1 procent under räkenskapsårets andra kvartal, mars-maj (57,6).

Analytiker hade räknat med en bruttomarginal på 57,0 procent, enligt SME Direkt.

Prisnedsättningarna i relation till omsättningen ökade med 0,7 procentenheter i andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Analytikerna hade räknat med att reorna i relation till omsättningen skulle ha ökat med 0,6 procentenheter.

Marknadsläget för de externa faktorerna såsom bland annat inköpsvalutor och råvaror var svagt negativ för inköpsperioden till andra kvartalet, i likhet med vad som var fallet inför det första kvartalet i räkenskapsåret.

Även för inköpen till tredje kvartalet 2017 bedöms marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget som svagt negativt jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år, skriver H&M.

H&M förväntar sig en årlig tillväxttakt på minst 25 procent för koncernens onlineförsäljning. Lönsamheten för onlineförsäljningen förväntas ligga på samma nivå som de fysiska butikerna.

H&M:s onlineförsäljning uppges "utvecklas mycket väl" och ha en andel på 25 till 30 procent av den totala försäljningen på vissa etablerade marknader.

Texten uppdateras.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.