Fotograf: TRISS (Youtube)

Nu tror inte ens mäklarna på bostadsklipp i Stockholm

Du kan glömma stora prisökningar på bostaden de närmaste åren, enligt fastighetsmäklarna.

Mäklarnas långsiktiga prisförväntningar på bostadsmarknaden har dämpats i Stockholm men samtidigt stigit i Göteborg och Malmö.

Det framgår av en mätning som görs i samband med SBAB:s Mäklarbarometer, enligt ett pressmeddelande på tisdagen.

Som helhet väntar mäklarna att priserna under den kommande femårsperioden ska stiga med i genomsnitt 4,8 procent per år för bostadsrätter och 5 procent för småhus.

SBAB konstaterar att förväntningarna därmed är lägre än vad den faktiska prisutvecklingen varit de senaste fem åren, men de har ökat jämfört med föregående år och ligger också i överkant i förhållande till hur hushållens inkomster och löner väntas stiga.

"De senaste årens snabba prisstegringar och de tilltagande varningsropen har inte nämnvärt dämpat tron på fortsatta prisökningar. Det går dock att se en del regionala skillnader som uppkommit", säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

De långsiktiga prisförväntningarna har gått ned med drygt en halv procentenhet bland Stockholmsmäklarna och landar därmed kring 4 procent. Däremot har förväntningarna skruvats upp med omkring 1,5 procentenhet i Göteborg och Malmö. I Malmö väntas nu priserna stiga med drygt 5 procent om året fram till 2022. I Göteborg väntas den årliga prisökningstakten ligga över 6 procent.

Omräknat till kronor innebär detta, om förväntningarna slår in, att en bostadsrätt i centrala Stockholm, som idag kostar kring 94.000 kronor per kvadratmeter, kommer att kosta närmare 114.000 kronor per kvadratmeter om fem år. Bostadsrättspriserna i centrala Göteborg kommer under samma period att stiga från 62.000 till 85.000 kronor per kvadratmeter. I centrala Malmö stiger priset från knappt 31.000 kronor i dag till nästan 41.000 kronor per kvadratmeter år 2022.

"Det är intressant att prisförväntningarna utvecklas åt olika håll. Att de dämpas i Stockholm är nog ett tecken på att amorteringskrav och andra åtgärder börjat bita där prisnivåerna är som allra högst. Uppgången i Göteborg och Malmö tyder dock på att många bostadsmarknader fortfarande är heta och att trycket fortsätter öka", säger Tor Borg.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

MEST LÄST PÅ VA.SE

Senaste dygnet I veckan
  1. Proffsens varning: Sälj de här 7 aktierna innan det är för sent
  2. Jättelik SAS-strejk rycker närmare – kunder erbjuds omboka sina biljetter
  3. Rekordkvartal får specialisten att rusa på börsen – allt om dagens rapporter
  4. Trump ställde Twitters vd till svars i Vita huset: Varför krymper min följarskara?
  5. Är fri frakt på väg bort inom e-handeln? Zalandos helomvändning kan vara början till slutet
  1. Proffsens varning: Sälj de här 7 aktierna innan det är för sent
  2. Tesla-storägaren har i tysthet dumpat nästan alla sina aktier
  3. Jättelik SAS-strejk rycker närmare – kunder erbjuds omboka sina biljetter
  4. Svenskt lyxluftskepp till Nordpolen – de blåser liv i gammal teknik som skonar klimatet
  5. Är fri frakt på väg bort inom e-handeln? Zalandos helomvändning kan vara början till slutet

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.