”Inte ens högutbildade kommer ha råd med bostad”

Om regeringens förslag går igenom blir det hårda bud på bostadsmarknaden, enligt Bankföreningen.

”En nybliven civilingenjör som tjänar 32 000 kronor i månaden skulle maximalt kunna köpa en bostad för 2 miljoner kronor.”

Det skriver Bankföreningen i en debattartikel i Di, med anledning av regeringens förslag att ge större makt åt Finansinspektionen (FI) att motverka ” finansiella obalanser på kreditmarknaden.”

Men ökat mandat åt FI skulle leda till att hushållens krediter blir hårt reglerade, till exempel i form av skuldkvotstak – vilket innebär kraftiga begränsningar för möjligheten att köpa bostad, enligt Bankföreningen.

”Ett skuldkvotstak tillsammans med det befintliga bolånetaket och amorteringskravet skulle innebära att stora grupper, däribland ungdomar, skulle ställas utanför den ordinarie bostadsmarknaden”, skriver Bankföreningen i Di.

"Genom förslaget får Finansinspektionen ett förstärkt mandat att föreslå ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslaget innebär att processen för att genomföra nya krav som bland annat får effekter på bolånemarknaden blir tydligare och snabbare", säger finansmarknadsminister Per Bolund om förslaget.

I lagrådsremissen föreslås att Finansinspektionen ska ges förstärkt lagstöd att kunna vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel avseende hushållens skuldsättning. Eftersom denna typ av åtgärder kan få effekter såväl på makroekonomin som på den enskildes ekonomi, föreslås att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan några nya föreskrifter beslutas.

Förslagen i lagrådsremissen följer av den politiska överenskommelse som träffades mellan regeringen, de borgerliga partierna och Vänsterpartiet i oktober 2016 om ett utvidgat mandat för Finansinspektionen.

Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST