Fotograf: Spotify press

Nu avslöjas Daniel Eks hemliga bolag på Cypern

Är Spotify-grundarens hemliga investmentbolag en skatteflykt eller framtvingat av det politiska läget?

Svenska musiktjänsten Spotify motarbetar åtgärder som är avsedda att förhindra skatteflykt, skriver DI Digital.

Nu har det också framkommit att Spotifys grundare och vd Daniel Ek, har ett investmentbolag på Cypern som heter D.G.E. Investments, och registrerades i landet 2011. Det rapporterar DI Digital.

D.G.E. Investments har investerat i flera svenska bolag. När aktierna ligger i utländska bolag slipper den som säljer aktier på Cypern reavinstskatt.

Bakgrunden till att Spotify motarbetar åtgärder som ska förhindra skatteflykt är att enskilda länder agerar på egen hand. Streamingbolaget vill istället att beskattningen ska samordnas av industriländernas samarbetsorgan OECD.

"Att sätta en global skatteram som stöder tillväxten av den digitala ekonomin samtidigt som alla multinationella företag betalar sin skäliga andel av skatter, är avgörande för alla länder. Vi behöver regler som är överenskomna och enhetligt tillämpade. Därför stöder vi OECD: s BEPS-initiativ för att skapa konsensus bakom ett sammanhängande globalt skattesystem som främjar innovation" upper en talesperson från Spotify till Veckans Affärer.

Det som har fått länderna att ta saken i egna händer är OECD:s Beps-projekt, som syftar till att minska vinstförflyttning genom avancerad skatteplanering.

”Beps har lett till att en del länder tycker att de har en stark rätt att beskatta betalningsströmmarna”‚ säger Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Uppsala universitet.

Ett exempel är Indonesien som vill att företag som Spotify, Amazon och Netflix ska skatta för den försäljning som åstadkoms i landet genom att ha ett etablerat dotterbolag på plats.

Spotifys skattechef Jens Svolgaard ska i ett brev från förra sommaren ha informerat det svenska finansdepartementet om bland annat det indonesiska lagförslaget.

”Spotify vill uppmärksamma oss på att det här arbetet är viktigt och att det är många länder som redan nu lagstiftar för att kunna beskatta den digitala ekonomin”, sade departementsrådet Ingela Willfors om brevet.

För Spotify innebär skatteproblemen att det kan bli ännu svårare för bolaget att nå lönsamhet. Spotify har efter tio år marknaden fortfarande inte lyckats med att uppvisa svarta siffror på nedersta raden.

Spotify bekräftade i fredags kväll att bolaget anlitat investmentbanker som rådgivare för en börsnotering i New York.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST