Fotograf: Peter Salanki / Flickr

Här är regeringens helt nya mått på välstånd – som ser bortom BNP

”Vi vill kunna spegla en bredare verklighet," säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen kom i morse ut med sin vårbudget.

I samband med budgeten har man presenterat ett nytt verktyg för att mäta svenskarnas livskvalitet och välfärd, som komplement till det rent pengamässiga BNP, rapporterar SvD. 

Det nya måttet på välfärd ska förutom ekonomiska och miljömässiga aspekter ta i hänsyn en social aspekt.

”Vi vill kunna spegla en bredare verklighet. Att ha hög BNP-tillväxt samtidigt som vi förstör våra naturresurser är inte långsiktigt hållbart”, säger finansminister Magdalena Andersson till SvD.

Varje dimension som mäts innehåller fem olika indikatorer för att mäta den sammanlagda livskvalitén. Ett exempel på ett miljömått är kemikaliebelastning, medan svenskarnas nöjdhet med livet är en indikator på livskvalitet. 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.