ANNONS

Bygg din fastighetsportfölj utanför börsen

Med crowdfunding-sajten Tessin kan du undvika börsens svängningar men ändå få en årlig avkastning runt 9-13 procent. Detta genom att direktinvestera i fastigheter. 

"Det är bra att diversifiera investeringsportföljen. Fastighetsinvesteringar är en väldigt tydlig investering där det är enkelt att se hur affären är uppbyggd. Crowdfunding och fastigheter har dessutom visat sig vara en perfekt kombination", säger Jonas Björkman, vd på Tessin.

Tessin:

Tessin är en crowdfunding-plattform för fastigheter. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiellt lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs helt enkelt därför att det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer.

Tessin för samman kapital med fastighetsprojekt och gör det möjligt att investera direkt – utan mellanhänder.

Plattformen öppnar därmed upp för investeringar som historiskt varit reserverade för professionella investerare med rätt nätverk.

Gå till Tessin.se 

Jonas Björkman har alltid varit intresserad av fastighetsinvesteringar, men liksom många andra småsparare har han känt sig utestängd från marknaden. För att kunna direktinvestera i fastigheter har det tidigare krävts ett stort bankkonto och tillgång till slutna nätverk.

"Som jag såg det var fastighetsfonder min enda chans att som småsparare få tillgång till marknaden, men där utsätts man för börsrisk. Aktier och fonder har en tendens att fluktuera på ett sätt som har mer att göra med masspsykologi än ekonomi", säger Jonas Björkman. 

Idén med Tessin blev därför att ge privatsparare chansen att investera direkt i fastigheter – utan mellanhänder. Samtidigt var det uppenbart att det fanns ett stort finansieringsbehov bland fastighetsutvecklare. Många projekt stannar på idéstadiet, inte för att det saknas kunnande utan för att bolagen saknar tillräckligt med eget kapital för att beviljas banklån. Och detta i ett land med skriande bostadsbrist.

Behovet av alternativ finansiering har dessutom blivit ännu större sedan Basel III-reglerna infördes. Belåningskraven för byggprojekt har skärpts från omkring 80 procent till 60 procent lånat kapital. Projektägaren måste alltså ha mer eget kapital än tidigare för att kunna gå till banken.

Kapitalet som förmedlas via Tessin har därför en hävstångseffekt som ger fastighetsutvecklarna tillgång till banklån med låg ränta. Att tillskottet från Tessins medlemmar är avgörande för projektet innebär att fastighetsutvecklarna är beredda att betala en god ränta på investeringen. Det förklarar varför den årliga avkastningen på Tessins projekt återfinns i ett förhållandevis högt spann på mellan 9 och 13 procent.

"Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag att kunna accelerera byggtakten", berättar Jonas Björkman.

För att kunna investera i projekt via Tessin krävs en minimiinvestering på mellan 20 000 och 50 000 kronor. Formerna för de investeringar som Tessin förmedlar varierar. De kan vara i form av preferensaktier eller i form av lån med säkerhet. De kan ske som en direktinvestering i ett bolag eller vara specifikt kopplade till ett projekt. Hittills har samtliga investeringar varit lyckosamma.

"Vi tackar nej till projekt som vi inte tror på. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det inte finns helt riskfria investeringar som ger god avkastning", säger Jonas Björkman.

En ny finansieringsform gäller hyreshus som ombildats till bostadsrättsföreningar där Tessins medlemmar övertar den tidigare hyreshusägarens fordran på bostadsrättsföreningen.

Tillsammans har Tessins medlemmar finansierat villor, radhus, lägenheter, industrihallar och lekland, men även hyresbestånd.

"Just hyresbestånd är en investeringsform som vi kommer att fortsätta att satsa på. Det har förhållandevis låg risk och blir särskilt attraktiv om det skulle ske en avmattning på fastighetsmarknaden, säger Jonas Björkman.

Att kunna erbjuda en stor bredd på fastighetsrelaterade investeringar är ett uttalat mål med sajten. Spararna ska själv kunna välja avkastning, risknivå och investeringshorisont.

"Vi vill erbjuda våra medlemmar en diversifierad fastighetsportfölj. Den typen av riskspridning är särskilt viktig om man i övrigt är utsatt för börsrisk, antingen genom annat sparande eller via sina pensionsfonder", konstaterar Jonas Björkman.

Gensvaret har varit näst intill oväntat stort. Fastighetsutvecklare har efterfrågat tjänsten samtidigt som spararna har flockats till sajten. Tessin har nu strax under 25 000 medlemmar och reste en kvarts miljard kronor under 2016. Det gör Tessin till Nordens största crowdfundingsajt.

För Tessin, som grundades för bara tre år sedan och fortfarande är en utpräglad start-up, innebär framgången att bolaget slår sin affärsplan och går med vinst redan i år.

"Detta år siktar vi på att bli fler än 30 000 medlemmar och förmedla en halv miljard kronor. Med tanke på vår nuvarande takt känns den målsättningen som mer än realistisk", säger Jonas Björkman.

Intresserad av att investera?

Tessin.se släpper kontinuerligt intressanta projekt att investera i. Du kan registrera dig för Tessins nyhetsbrev och på så sätt bevaka nya projekt som lanseras på plattformen.

Bevaka projekt från Tessin


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA