Fotograf: Björn Larsson Rosvall/TT

Nu har Fingerprint Cards plötsligt gjort en helomvändning

Tuffa tider - då ändrar sig biometribolaget.

Nu gör Fingerprint Cards en helomvändning.

Valberedningen i bolaget backar från det tidigare förslaget om att höja styrelsens arvode. I stället föreslås att arvodena för både styrelse och kommittéarbetet förblir oförändrade.

"Med anledning av den vinstvarning och det indragna utdelningsförslaget som bolaget presenterade den 21 mars har valberedningen ansett det nödvändigt att granska det tidigare förslaget" säger Dimitrij Titov, valberedningens ordförande.

"Mot bakgrund av dessa nya uppgifter gör vi, i samråd med styrelsen, nu bedömningen att det inte är rimligt med en höjning av arvodet."

Ovanstående revidering innebär ett sammanlagt fast styrelsearvode om på strax över 4 miljoner kronor.Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.