Fotograf: Flickr / Dominic Scaglioni

Så skapar delningsekonomin en 'win-win' - fler jobb och bra för miljön

Kan du tänka dig att hyra ut ditt hem som kontor när du inte är där? Hyra jeansen istället för att köpa nya? Har du testat Toolpool, Sunfleet, Skjutsgruppen, Spinlister eller Shpock? 

Vill du leva mer klimatsmart och tjäna pengar? Då är du en i mängden av de som har börjat konsumera mindre - och delar, hyr och lånar istället för att äga. Ska vi vända klimatförändringarna måste utsläppen från vår konsumtion minska radikalt. Det handlar främst om hur vi bor, reser, äter, shoppar och sparar våra pengar.

Svenska företag har stora möjligheter att bidra genom att utveckla innovativa lösningar som innebär minskad resursanvändning, och erbjuda delnings- och digitala tjänster som ett alternativ till masskonsumtion av fysiska produkter.

WWFs Living Planet Report visar att Sveriges befolkning har det tionde största genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen och att vi lever som om vi hade 4,2 jordklot. Vår konsumtion leder till arbetstillfällen - men även till klimatförändringar, fattigdom, flykt och krig i andra länder.

Den globala uppvärmningen får just nu följder i världen, som höjda havsnivåer, stormar, torka och extremtemperaturer, något som kostar samhället oerhörda summor och innebär humanitära och miljömässiga förluster.

De konsumtionsbaserade utsläppen måste minska om vi ska begränsa klimatförändringarna väl under två grader med sikte på 1,5 grader. Vi behöver halvera det globala klimatfotavtrycket varje decennium för att ha en chans att nå detta.

Klimatbarometern, genomförd av Sifo för WWF under mars 2017 i samband med Earth Hour, visar att svenska konsumenter uppger att de under senaste året har gjort följande för att minska sin klimatpåverkan:

  • Över en tredjedel har betalat mer för en likvärdig produkt som var mer klimatvänlig
  • En femtedel säger att de har köpt digitala tjänster istället för produkter
  • 7 procent har hyrt saker istället för att köpa dem

Samtidigt har svenska konsumenter en stor aptit att ta till sig nya typer av tjänster som växer fram inom delningsekonomin:

  • Nästan en tredjedel uppger att de tror att de inom de närmaste 5 åren i högre utsträckning kommer att hyra, låna eller dela produkter (som kläder, bil eller sportutrustning o dyl) istället för att köpa dem
  • De främsta anledningarna är att minska sin klimatpåverkan och spara pengar

Förhoppningsvis är det bara början på en positiv utveckling mot en mer hälsosam cirkulär ekonomi med mycket lägre utsläpp.

Tillsammans med investeringar i energieffektivisering, förnybar energi, fintech kan vi styra om mot en klimatsmartare konsumtion i Sverige. Det kan bli en tillväxtmotor för den svenska ekonomin - att i än högre utsträckning exportera innovationer för fler gröna jobb, både i Sverige och internationellt.  

Vi står inför en fantastisk möjlighet att faktiskt leva inom ramen för den enda planet som vi har.  

Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi och innovation Världsnaturfonden WWF


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST