Parul Sharma Fotograf: Fredrik Sandberg/TT

Näringslivets mäktigaste kvinnor 2017: Samhällsförändrarna

"De som jobbar med mig är modiga." Här är de 15 viktigaste kvinnliga samhällsförändrarna i Sverige just nu.

1. Parul Sharma
Ålder: 41 Head of CSR Compliance: Vinge

Juristen skakar om storbolagen: De som jobbar med mig är modiga

2. Carina Lundberg Markow
Ålder: 57 Chef för ägarstyrning: Folksam

En tung röst som inte skräder orden i hållbarhetsdebatten. Att man i många branscher inte får extrapoäng för frispråkighet menar hon gör att de som har karriären framför sig håller tillbaka – till skillnad från henne själv.

3. Anna Gedda
Ålder: 35 Hållbarhetschef: H&M

Resonemanget hon för är att den som är stor och stark också måste vara snäll. Stockholmsbörsens största bolag har inte bara adderat ordet "hållbarhet" till affärsidén utan är även ett av få storbolag med hållbarhetschefen i koncernledningen.

4. Amanda Lundeteg
Ålder: 33 Vd: Allbright

Mansdominansen på Uppsalas ekonomiprogram fick henne att börja engagera sig ideellt i Allbrights arbete. I dag leder hon stiftelsen med tesen att ett kunskapslyft bland chefer krävs för att bryta Anderskretsloppet.

5. Lin Lerpold
Ålder: 52 Föreståndare Mistra Center for sustainable markets: Handelshögskolan

Efter tio års strategiarbete på Statoil återgick hon till universitetsvärlden där hon föreläser på området strategisk CSR. Hon har bland annat studerat nya företagsmodeller på gräsrotsnivå.

6. Lena Hök
Ålder: 44 Hållbarhetschef: Skandia

Hon har fått motta en rad utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Som med­författare till boken "Så mäts socialt hållbart värdeskapande" vill hon få fler att förstå hur affärs- och samhällsnytta kan kombineras. Hennes Skandia fanns i höstas som enda svenska av femtio bolag med på den amerikanska affärstidskriften Fortunes Change the world list.

7. Seher Yilmaz
Ålder: 31 Ordförande: Rättviseförmedlingen

Målet är att förändra bilden av vem som har kompetens – till sin hjälp har hon 100 000 rättviseförmedlare. Ett digitalt verktyg producerar statistik om vilka som syns i nyhetsmedierna. Förhoppningen är att fler röster ska inkluderas i det offentliga samtalet.

8. Darja Isaksson
Ålder: 41 Strateg: Future Transparent

Ingenjören förstod redan på 90-talet att det skulle komma en tid då internet skulle bli lika viktigt som elektricitet. Genom uppdraget i regeringens innovationsråd är hon delaktig i landets digitala utveckling, och hon fortsätter att predika att hållbar utveckling och digitaliseringens möjligheter går hand i hand.

9. Fredrika Gullfot
Ålder: 49 Grundare & vd: Simris Alg

Doktorn i bioteknik skriver industrihistoria med Sveriges första kommersiella algodling för oljeproduktion. Hon blir ordförande när Jonas Regnér tar över som vd i april.

10. Anna Ryott
Ålder: 44 Vd: Swedfund

Managementkonsulten som blev reklamare och sedan gick över till den ideella sektorn. I dag basar hon över statens utvecklingsfinansiär. Enligt henne är omtanke om människor en affärsmöjlighet och inte en kostnad.

11. Kersti Strandqvist
Ålder: 53 Hållbarhetschef: SCA

I ledningen för hygien- och skogsbolaget som numera har målsättningen att ha en självförsörjande energiproduktion på restprodukter från den egna verksamheten.

12. Catharina Lagerstam
Ålder: 54 Ägare och konsult: Quaestus

Doktoranden i finansiell risk lyfte sina misstankar om värdepappersportföljens övervärde i HQ Banks styrelse. Sex år efter händelsen ringar hon in problemet: makthavarna saknade en verklighets­förankrad världsbild.

13. Camilla Wagner
Ålder: 49 Vd: Klara K

Under tolv år var det hon som ansvarade för listan över Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor på Veckans Affärer. I dag driver hon karriärnätverket för kvinnor med målsättningen att uppnå ett jämställt näringsliv.

14. Anna Stenberg
Ålder: 37 Grundare: Women Executive Search

Under tiden som HR-direktör på Kinnevikägda MTG såg hon ett behov av att röra om i den dammiga rekryteringsbranschen. Genom sitt bolag utmanar hon normerna för vad en chef är samtidigt som hon sätter kvinnliga chefer på kartan.

15. Sofia Appelgren
Ålder: 34 Grundare & Vd: Mitt Liv

Det sociala företaget arbetar för en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Mentorsprogrammet Mitt Livs Chans riktar sig till utlandsfödda akademiker. De står i dag inför ett lyxproblem: det är kö till mentorsplatserna. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST