ANNONS
Mattias Ward, författare till boken Data-driven Marketing.

4 tips för att lyckas med datadriven marknadsföring

En färsk undersökning från APSIS visar att 80 procent av Sveriges marknadschefer har infriat eller överträffat sina målsättningar genom integrerade lösningar för datadriven marknadsföring.

De digitala verktygen ger marknadsförare större möjligheter att samla in data om befintliga och potentiella kunder. Men i takt med att mängden data ökar och sprids ut inom organisationen blir marknadsförarens roll mer komplex. Denna utveckling har skapat ett behov av integrerade lösningar som kan sammanföra och tillgängliggöra data från flera kanaler och databaser.

APSIS har tillfrågat 205 marknadschefer i Sverige om deras erfarenheter av att integrera lösningar för datadriven marknadsföring. Undersökningen visar att 48 procent av marknadscheferna har satsat på tekniken och för denna grupp pekar resultaten i rätt riktning.

Av de som kommit igång med datadriven marknadsföring uppger 73 procent att tekniken lever upp till deras förväntningar och 7 procent anser att den tekniska lösningen överträffat förväntningarna.

Integrerad marknadsförings-
lösning

En integrerad lösning kombinerar och sammanför data från företagets databaser till en integrerad plattform för marknadsföringsaktiviteter. Med hjälp av mer data skapas en bättre överblick och analys över befintliga såväl som potentiella kunder. Denna data används sedan för att skapa individanpassade budskap (så kallad datadriven marknadsföring). Lösningen möjliggör också flerkanalsmarknadsföring där företaget kan rikta budskapet till samtliga kanaler som personen i fråga använder sig av.

Marknadscheferna anser att tekniken bidrar till att skapa bättre kunskap om potentiella och befintliga kunder, att integrera datakällor, samt att skapa mer segementerade och personliga budskap till målgruppen.

Kom igång med datadriven marknadsföring
Enligt Mattias Ward, författare till boken Data-driven Marketing, gäller det att hela organisationen tar till sig det datadrivna tankesättet för att lyckas vid implementering och användning av tekniken. ”Enligt vår erfarenhet gäller det att börja i mindre skala och sedan växla upp insatserna när det finns ett bevisat positivt värde. Dessutom gäller det att skapa en organisation med ett gränsöverskridande team som strävar efter att dela data och uppnå gemensamma mål”, säger Mattias Ward från APSIS.

1. Börja småskaligt
Var beredd på att anpassa din ursprungliga plan allteftersom du får nya insikter om dina kunder och deras beteende. Om dina retargeting-annonser på Facebook börjar generera ett lågt ROI inom ett visst segment gäller det att snabbt ompröva valet av kanal och hitta ett nytt sätt att nå ut till målgruppen. Ett agilt förhållningssätt gör att du kan skörda frukterna av datadriven marknadsföring från dag ett.

2. Gräv där du står
En integrerad lösning låter dig samla värdefulla insikter om dina kunder och leads i en gemensam kundprofil. Börja därför med att prioritera datakällorna som har mest relevant data. Vad skulle exempelvis hända om du kombinerar data från CRM med beteendedata från hemsidan? Med kundprofiler kan du dra nytta av dina befintliga data för att anpassa och optimera kundupplevelsen.

3. Optimera mera
Analysera vilka marknadsföringsinsatser som genererar högst ROI och fundera över hur resultatet kan bli ännu bättre med hjälp av mer data, från fler kanaler. Dina display-annonser kan kanske konvertera ännu bättre om du lägger till data från dina fysiska butiker? Genom att testa olika typer av segmentering lär ni er vad som fungerar och hur ni effektivast når fram.

4. Be om råd
Involvera kollegor med internationella erfarenheter från liknande projekt. Deras insikter och lärdomar kan vara avgörande för att du ska undvika de vanligaste fallgroparna och behålla fokus på slutdestinationen, även när vägen dit inte ser ut att vara spikrak.

Läs hela undersökningen här.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Perioden 11–22 januari 2017 har sammanlagt 205 intervjuer via internet genomförts med beslutsfattare inom marknadsföring på företag med 20 eller fler anställda i Sverige.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST