Fotograf: Old channel of Nordic Business Forum/YouTube, Tesla Press

Energimiljardären: Därför är elbilar värdelösa för klimatet

Han är en av nordens ledande investerare i förnybar energi – men tycker inte att elbilar förtjänar uppmärksamheten.

Mika Anttonen är grundare av – och majoritetsägare i – en av nordens snabbast växande aktörer på den nordiska energimarknaden: kedjan St1, som täcker ungefär en femtedel av nordens nätverk av bensinmackar.

Han är även en av nordens största investerare i förnybara energikällor; St1 har under det senaste decenniet lanserat satsningar på både bioetanol och vindkraft.

Anttonen har en ingenjörsexamen och 25 års erfarenhet inom energibranschen, och mycket att säga när det kommer till förnybara energikällor – samt hur dessa förhåller sig till nya innovationer som elbilar.

”Elbilar som ersätter bensindrivna bilar kommer inte att minska utsläppen så länge den globala efterfrågan på råolja kvarstår, och den efterfrågan kommer inte minska så länge det finns produkter som flygbränsle vilka ökar i efterfrågan. Väldigt, väldigt få människor förstår den här verkligheten” säger han till Business Insider Nordic.

Efterfrågan på flygbränsle beräknas öka med 50 procent fram till 2050, vilket innebär att det behöver produceras lika mycket råolja. Raffineringsprocessen av råolja ger olika produkter längs vägen, en process som inte går att modifiera. Det vill säga: för att producera flygbränsle av råolja produceras även bensin i samma process.

”Låt oss säga teoretiskt att samtliga fossildrivna bilar i världen avvecklas imorgon och ersätts med elbilar. Bensinen skulle fortfarande vara kvar i händerna på oljedestillerierna. Jag är 100 procent säker på att det bränslet skulle användas till något annat istället. Drivmedlet för bilar skulle användas till att producera elektricitet via ett aggregat, och utsläppen skulle inte minska alls” resonerar Mika Anttonen.

Han pekar även ut Norge som exempel, där subventioner har bidragit till att landet idag har 10 procent av hela världens elbilar.

”Den totala mängden bilar har ökat, och resande med kollektivtrafiken minskat. Elbilen köps som en andra eller tredje bil i hushållet.”

Ett annat argument som Anttonnen, liksom många andra, för fram är problematiken kring hur energin som elbilen drivs är producerad. Och även om de nordiska länderna är förhållandevis bra på att producera förnybar energi så saknas fortfarande tekniken för att skala upp.

”Vi borde fokusera på lagring av elektricitet. Vi har sol- vind- och vattenkraft, men för att det ska fungera krävs lagring på stor skala. Och det saknas helt idag.”

På det stora hela beskriver han sig fortfarande som en optimist. Men det kvarstår mycket arbete med att sätta energifrågan högst upp på alla agendor – och det innefattar är rättvis utvärdering av elbilarnas påverkan på klimatet, enligt Mika Anttonen.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.