ANNONS
Enligt Naturvårdsverket står bostäder och service för nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Fotograf: Thinkstock

Våra älskade bostäder – en stor energibov

Bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Men det finns lösningar. I avsnitt 5 och 6 av Energipodden får du träffa eldsjälar inom energieffektivisering, höra om de nyaste projekten och möta en vinnare. 

Bostäder - inte bara det livsviktiga taket över våra huvuden utan också svenska folkets ständiga favoritsamtalsämne. Det sägs att hela 30 procent av alla konversationer kring middagsbordet på något sätt handlar om bostäder och bristen på boende. Våra bostäder är också en viktig miljöfråga. Enligt Naturvårdsverket står denna sektor för nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

I det femte avsnittet av Energipodden får du träffa Thomas Johansson, som jobbar med energiutveckling av fastigheter på EON och Olof Andersson, vd för fastighetsbolaget Trianon. Båda arbetar för en minskad energianvändning och båda är speciellt inriktade på de många boenden i Sverige som ingår i det så kallade miljonprogrammet, dessa boenden inhyser 25 procent av Sveriges befolkning.

"År 1964 fattades det ett politiskt beslut om att det skulle byggas en miljon nya bostäder i Sverige. Under en tioårsperiod genomfördes sedan detta enorma byggprojekt . En tredjedel av bostäderna är stora komplexa bostadsområden, en tredjedel är villor och en tredjedel är mindre flerfamiljshus. Det är spännande miljöer med stora möjligheter för fler och bättre boenden men då är det viktigt att samtidigt utveckla infrastrukturen", säger Thomas Johansson.

ENERGIPODDEN

Energipodden behandlar tre stora områden inom energi: hållbara transporter, förnybar energi och energieffektivisering.
I varje avsnitt delar förespråkare inom de olika områdena med sig av sina erfarenheter, framtidsvisioner och tankar till Ulf Skarin på Veckans Affärer. De tjugo minuter långa samtalen är fyllda av både viktiga insikter och inspiration.

Energipodden presenteras av Veckans Affärer i samarbete med Eon.

Eon jobbar mycket med energieffektivisering av dessa områden och har där, framför allt, fjärrvärme som produkt. När de mäter en fastighets energianvändning gör de en omfattande energikartläggning.

"Man skulle kunna säga att vi tar tempen på hela fastigheten. Hur väl fungerar systemen och installationerna i fastigheten och vilka åtgärder ska vi göra och vilka vinster kan detta ge? Insatser som gör att energianvändningen blir lägre är både bra för klimatet och för fastighetsägaren som får en bättre ekonomi och ger de boende ett bättre inomhusklimat", berättar Thomas Johansson.

En av de stora utmaningarna att ta ställning till när man renoverar och energieffektiviserar fastigheter är de boendes betalningsförmåga i och med att när standarden höjs så höjs hyrorna.
"Vi jobbar mycket med upprustningen av miljonprogrammen. Det är spännande miljöer och fastigheterna har en potential att leva i 50 år till, de behöver bara ny teknik och upprustas. Renoveringen vill vi göra så att folk ska ha råd att bo kvar", säger Olof Andersson.

Fastighetsbolaget Trianon har 1 450 lägenheter som ingår i miljonprogrammet. Här spelar energieffektivisering en stor roll och de samarbetar med Eon i detta arbete.
"Vi har, bland annat, investerat i solceller på taken till våra hus. Det är direkt lönsamt att energieffektivisera och kan finansiera övrig upprustning", berättar Olof Andersson.

Ett annat företag som arbetar mycket med energieffektivisering och vann årets E-prize i den kategorin är Lundbergs. De har sänkt sina fastigheters energiförbrukning med 20 procent de senaste fem åren och jobbar hela tiden helhjärtat med olika projekt. I det sjätte avsnittet av Energipodden berättar Jimmy Ekström, miljö- och energiansvarig, om hur de har kommit dit de är idag och om framtidsplanerna.
"Vi har länge tagit ett helhetsgrepp i energifrågan med tydliga mål och långsiktighet. Det gör att alla på företaget förstår att detta inte är något man gör med en enda åtgärd. En framgångsfaktor är att vi har en tydlig ansvarsfördelning för dessa frågor", säger Jimmy Ekström.

Trots att Lundbergs är ett föredöme för branschen finns det mycket även på deras agenda framöver. Bland annat arbetar de med hur de kan effektstyra sina fastigheter för att ta ner de så kallade "topp-effekterna" under riktigt kalla dagar. Och med framtiden kommer hela tiden nya utmaningar...
"Vi tittar nu till exempel på att det snart kommer självkörande bilar som ska parkera i våra garage och att massor av folk kommer att komma in till kontoret klockan 8.00 och vilja ladda sina elbilar. Vi provar nya tekniker hela tiden. Detta är ett jobb som aldrig blir klart men vi ser fram emot vad som komma skall", säger Jimmy Ekström.

 

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST