Ny forskning: 6 timmars arbetsdag ger mindre stress och bättre sömn

Ny svensk forskning visar på tydligt positiva effekter av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Om du har kortare arbetstid så minskar din stress och sömnen förbättras.

Det visar ny svensk forskning från Stressforskningsinstitutet.

"Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning" säger Helena Schiller, doktorand vid Stressforskningsinstitutet som har lett arbetet med studien.

354 heltidsanställda inom offentlig sektor – på arbetsplatser inom bland annat vård, skola och omsorg – fick under 18 månader sin arbetstid minskad med 25 procent, men med bibehållen lön. Samtidigt fick en kontrollgrupp på 226 anställda fortsätta som vanligt. Samtliga deltagare förde dagbok gällande sömn, stress och oro.

”Styrkan i vår studie är att vi jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon arbetstidsförkortning. Vi har också många deltagare från olika typer av arbetsplatser” säger Helena Schiller till DN.se.

Efter ett och ett halvt år var resultatet tydligt: de anställda som hade kortare arbetstid var mindre stressade och oroliga, samt sov både bättre och längre.

Nu vid årsskiftet avslutades också ett försök med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Personal och boende har upplevt en positiv effekt, men vissa är kritiska till prislappen på 10 miljoner kronor.

"Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader" säger Helena Schiller.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST