Så kunde det här europeiska landet drivas på endast förnybar energi fyra dagar i sträck

107 timmar med helt fossilfri elektricitet – inte bara tur med vädret, enligt experten.

All konsumtion av elektricitet i Portugal täcktes helt och hållet av producerad vind-, sol- och vattenkraft i sammanlagt 107 timmar, motsvarande fyra och en halv dagar, i maj 2016. Det visar analys från Sustainable Terrestrial System Association och The Portuguese Association of Renewable Energies, skriver The Guardian.

Det finns tre starkt bidragande faktorer som gjorde det hela möjligt, enligt António Sá da Costa som är styrelseordförande i branschorganisationen APREN.

”Den första var att det fanns kraftverk som kunde utnyttja förutsättningarna under den perioden. Den andra är att det endast var möjligt tack vare vind, vatten och sol. Den tredje är att vi hade tillräckligt med kapacitet i elnätet – både vad gäller distribution och transport.”

Costa understryker att det inte bara var tur med vädret som bidrog till att Portugals behov av elektricitet kunde täckas helt och hållet av förnybara energikällor, under flera dagar i sträck. Han tillägger också att det fortfarande finns potential att expandera landets förnybara energiproduktion ännu mer.

Sett till hela året bidrog förnybar energi till 48 procent av Portugals sammanlagda producerade elektricitet 2015. Mellan 2013 och 2016 ökade landets kapacitet för vindkraft med 550MW.

Och det är inte bara Portugal som går i bräschen för fossilfri energiproduktion; Danmark täcker kring 42 procent av landets elbehov bara med vindkraft, Spanien 20 procent och Tyskland 13 procent.

Branschorganisationen Wind Europe är optimistisk.

”Med rätt politisk drivkraft kan vindenergi möta en fjärdedel av Europas energibehov inom 15 år” säger talespersonen Oliver Joy till The Guardian.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.