ANNONS
Inger Edlund Pedersen, sakkunnig inom affärsutveckling på Energikontor Norr. Fotograf: Tim Timborn.

Grön energi i Norrbotten
– stora affärsmöjligheter globalt

Norrbotten besitter otroliga tillgångar vad gäller förnybar energi. Projektet Gröna energiinvesteringar efterlyser nu innovatörer med smarta affärsidéer inom förnybar energi eller energieffektivisering. 

Energikontor Norr kan förenklat beskrivas som en icke vinstdrivande, näringslivsfrämjande organisation med fokus på förnybar energi, energieffektivisering och hållbar utveckling.

”Många av våra projekt är riktade direkt till företag i regionen. Där bidrar vi bland annat till att se över och effektivisera verksamhetens energianvändning. Tillsammans arbetar vi för att världen ska bli lite, eller helst mycket grönare”, säger Inger Edlund Pedersen, sakkunnig inom affärsutveckling på Energikontor Norr. 

Sedan ett år tillbaka har Energikontor Norr, lyckosamt drivit projektet Gröna energiinvesteringar. Parallellt har en film producerats som uppmärksammar att en stor andel av regionens energiresurser idag är outnyttjade. Filmen belyser även samarbetet mellan Luleå Tekniska Universitet och Energikontor Norr.

Gröna energiinvesteringar

Gröna energiinvesteringar är ett projekt vars mål är att ta tillvara på den enorma, outnyttjade potential av förnybar energi och restenergi som finns i Norrbotten. Som projektägare står Energikontor Norr som arbetar med att driva frågor och projekt inom förnybar energi och energieffektivisering.

Med projektet vill de etablera Norrbotten som en kraftigt verkande förebild för hållbara energi- och klimatlösningar. I projektet samlas idéer på hållbara energilösningar in från entreprenörer och företag. De idéer som valts ut ska sedan föras närmare investering. Projektet ska framför allt se till att förädla världen i Norrbotten, både för miljön, företagen och människorna.

Läs mer om Gröna energiinvesteringar. 

”För några år sedan gjorde vi tillsammans med Luleå Tekniska Universitet en ordentlig genomlysning av potentialen för outnyttjad förnybar energi och restenergi i Norrbotten. Genom att gå på djupet med alla energikällor och hur regionen kan energieffektivisera, har vi lågt räknat, kommit fram till att Norrbotten har en outnyttjad resurspotential på minst 50 terrawattimmar. Här finns med andra ord goda förutsättningar för många fler hållbara energilösningar”, säger Inger Edlund Pedersen.

Projektet vill uppmuntra allmänheten, företag och organisationer att skicka in affärsidéer kring energieffektivisering och förnybar energi. Målet är att realisera en del av den enorma potential och de affärsmöjligheter som finns inom regionen när det kommer till innovativa energi- och klimatlösningar.

”Vi kommer att hjälpa cirka tio utvalda innovatörer att förverkliga en smart, hållbar idé. Vi vet redan att Norrland är ofantligt rikt när det kommer till energiresurser. Men vi kan också se att tidigare satsningar, inte riktigt tagit fart. Kanske främst för att incitamentet och tydliga politiska riktlinjer har saknats. Det är något som vi vill ändra på”, säger Inger Edlund Pedersen.

Hittills har projektet fått in över 100 förslag från företag, forskare och entreprenörer. Ett tjugotal är redan utvalda att gå vidare i antagningsprocessen och det är allt från biogasprojekt till smarta digitala optimeringslösningar. Med andra ord är bredden imponerande och det är något som Inger Edlund Pedersen ser som mycket positivt.

”Förslagen som kommer in granskas utifrån olika parametrar. Bland annat läggs vikt vid att de har ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Just inom detta område finns en stor utvecklingspotential inom energibranschen i Sverige. Vi granskar även på vilket vis innovationen ger en positiv hållbar inverkan för regionen samt hur stor tillväxtpotential objektet har”, säger Inger Edund Pedersen och tillägger:

”Ser vi till klimatsituationen i dag är hållbara energilösningar en stor, global angelägenhet. Vi letar efter guldkorn bland affärsidéerna där inte bara närmarknaden är inkluderad, utan där vi även ser potentialen att exportera tjänster och kunskap till en globalt växande marknad. Projektet letar fortfarande efter fler företag, eldsjälar och entreprenörer med innovativa och gröna affärsidéer. Därför uppmanar vi alla som har idéer att fortsätta skicka in sina bidrag. Gallringsprocessen för att hitta, de för projektet, mest intressanta förslagen kommer att fortsätta ända till 2018”, säger hon.

De personer vars idéer blivit utvalda, kommer att stöttas i vidareutvecklingen av projektidén, med hjälp av ett team sakkunniga inom bland annat energiteknik, affärsutveckling och kapitalanskaffning.  

”Vi kommer att erbjuda teknisk kompetensstöttning men även kompetensstöd inom affärsutveckling eftersom vi vill koppla ihop idéerna med investeringsaktörer. Genom ett gott samarbete med både banker och investeringsbolag kan vi förhoppningsvis ge de utvalda bidragen en så bra start som möjligt”, säger Inger Edlund Pedersen.

Hon tycker att Norrbottens hållbarhetsarbete är ett ypperligt sätt att stärka positionen som en region, som är ständigt i framkant. På så sätt lockas fler företag och människor att verka och bo i norr.

”Fler investeringar bidrar till en hållbar och stark region, så enkelt är det. Vi vill etablera Norrbotten som ett gott föredöme och inspirera andra att göra samma resa som vi har gjort.  Möjligheterna att etablera sig i Norrbotten som entreprenör är stora. Vi har ett levande och intressant näringsliv, men vi vill bli fler! Är man en driven entreprenör i någon annan del av landet och känner att man vill satsa på något nytt, ja då finns otroliga möjligheter och ett välkomnande näringsliv i Norrbotten”, avslutar Inger Edlund Pedersen.  


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST