Fotograf: Stefan Gustafsson/TT

Aktielegenden: 45 miljoner till den som hittar på ett bättre FN

Han kom hit som Ungernflykting 1956 och blev en av världens mest framgångsrika aktieinvesterare. Nu utlovar Laszlo Szombatfalvy 45 miljoner kronor till den som kan påskynda tillkomsten av ett nytt globalt styre.

Den svensk-ungerske aktielegendaren Laszlo Szombatfalvy kom hit med två tomma händer och byggde sin förmögenhet genom placeringar som i snitt avkastade 30 procent i över 45 års tid. Det gör honom till en av världens bästa investerare någonsin.

Laszlo Szombatfalvy drog sig tillbaka från börsen redan i slutet av 80-talet (innan den stora kraschen 1987). Familjens ekonomi var då tryggad och han ville ha tid över för annat. Därefter har han bland annat författat en bok – "Vår tids största utmaningar" – och 2012 placerade han en halv miljard kronor i sin stiftelse: Global Challenges Foundation. Stiftelsens mål är att sprida kunskap och förståelse om de största globala riskerna, samt initiera debatt kring och ge förslag om hur dessa risker ska hanteras och minimeras.

Nu tar han nästa steg och utlyser en tävling med den rekordstora prissumman 5 miljoner dollar, eller cirka 45 miljoner kronor.

Genom tävlingen A New Shape vill Laszlo Szombatfalvy utmana tänkare över hela världen – individer, lärosäten, nätverk, företag och organisationer – att presentera en modell för ett nytt globalt styre som kan hantera vår tids största utmaningar såsom klimatförändring, miljöförstöring, massförstörelsevapen, extrem fattigdom och fortsatt snabb befolkningstillväxt.

Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast den 24 maj 2017 och utvärderas av en rad akademiska experter innan en internationell jury utser de slutliga vinnarna i november 2017.

”De största hoten mot mänskligheten är sprungna ur världssamhällets oförmåga att hantera dem. Vi tror dock att den mänskliga uppfinningsrikedom som hjälpt oss utrota sjukdomar, stabilisera hålet i ozonskiktet och till viss del avhjälpt fattigdom, kan – om den riktas rätt – även hjälpa oss att hitta en bättre modell för att säkra en acceptabel levnadsmiljö för framtida generationer”, säger Laszlo Szombatfalvy.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST