ANNONS
Kajsa Bergström, Internal Communications Specialist, till vänster och Caroline Marken, Chief Digital Officer, till höger.

EnterCards digitala satsning för bättre och snabbare kundleverans

EnterCard erbjuder flexibla betal- och finansieringslösningar till 1,7 miljoner kunder i Skandinavien. Nu ska företaget bli mer digitalt och effektivt för att bättre kunna möta kundernas behov.

En del i satsningen är EnterCards nya avdelning Digital, som ska driva den digitala agendan. Caroline Marken, Chief Digital Officer, berättar att det handlar om att göra allt från kontakten med kunden enkel och digital, till att effektivisera det interna arbetet.

”Vi vill erbjuda våra kunder ännu bättre produkter och lösningar, men även få dem snabbare ut på marknaden. Genom att använda oss av verksamhetsutvecklingsmetoden Lean identifierar vi områden där vi kan göra vårt arbete enklare och smartare. Vi kan inte bara ha en snygg fasad och sedan ha krångliga processer för våra medarbetare”, säger Caroline Marken och fortsätter:

”På utvecklingssidan arbetar vi agilt. Det betyder att vi testar och bygger en produkt samtidigt som vi tar reda på hur den ska se ut. På det viset får vi kontinuerlig feedback och förbättrar produkten efterhand”.

Om EnterCard

EnterCard är ett av Skandinaviens ledande kreditmarknadsbolag och finns representerat i Sverige, Norge och Danmark. Företaget har 450 engagerade medarbetare som betjänar 1,7 miljoner kunder. EnterCard är en aktiv bidragsgivare och engagerar sig i olika sociala initiativ med särskilt fokus på unga. EnterCard stödjer bland annat Fryshuset genom en rad olika initiativ, och SchackFyran genom projektet Yes2Chess.

Data och dataanalys genomsyrar allt på EnterCard. Genom att analysera kunddata, till exempel köpbeteenden, kan man skräddarsy lösningar för olika kundgrupper.

”Vi strävar efter enkelhet i kunddialogen genom att erbjuda intuitiva kanaler för självtjänst och triggerbaserade erbjudanden”, säger Caroline Marken och tillägger:

”Vår analytiska kompetens hjälper oss även när vi tittar mer långsiktigt på framtida betalningslösningar. De lärdomar vi drar från kunddata styr våra beslut om vad vi ska investera i”, förklarar Caroline Marken.

Entercard ägs av Swedbank och Barclays Bank, båda med lång erfarenhet av den finansiella sektorn.

”Att ha de stora bankerna i ryggen gör det möjligt för oss att arbeta med världsledande verktyg inom kreditgivning och företagsledning. Det gör också att vi får arbeta i en internationell och dynamisk miljö. På våra fyra kontor i Norden finns det 42 nationaliteter och vi har engelska som företagsspråk”, säger Caroline Marken.

För att kunna möta nya utmaningar vill EnterCard ständigt utveckla sina medarbetare. Caroline Marken förklarar:

”Den avgörande komponenten för vår digitala transformation är att ha rätt kompetens på plats. Dels genom att anställa rätt personer, dels genom att utveckla våra medarbetare. Vi har ett karriärramverk som gör det möjligt att växa inom sitt kompetensområde, men även genom att söka sig till andra avdelningar. Ett vikariat kan till exempel vara en chans för någon att testa en chefs- eller specialistroll”.

”Vi har även en egen academy där vi anpassar ut bildningarna efter vår strategi och det som händer i organisationen. Det här året har det handlat mycket om att förenkla och förbättra, och hur du leder i en miljö som hela tiden förändras. Något som kommer vara avgörande för att vi ska lyckas”, avslutar Caroline Marken.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST