Företagarna: Unga har dålig arbetsmoral och attitydproblem

Här är VA:s viktigaste på 3 minuter: En ny rapport från Företagarna pekar på attitydproblem hos unga, Finansinspektionens chef är oroad över svenskarnas skuldsättning och Löfven är självkritisk.

Svenska ungdomars inställning till arbete är sämre än någonsin, och det försvårar de svenska företagens rekrytering. Det menar Företagarna i en rapport kallad ”Det är attityden, dumbom”.

Svenska företag är i hög grad beroende av ny arbetskraft: 4 av 10 kommer att rekrytera personal under det kommande året, många av dem ungdomar. Men bara hälften av dem lyckas tillsätta rätt sorters arbetare. Den missanpassningen leder till att över 70 000 jobb per år inte fylls.

“Att hitta personal med rätt kompetens är avgörande för att små företag ska kunna utvecklas och växa” säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Det största problemet är inte utbildning och erfarenhet, utan attityd och arbetsmoral, och det börjar redan tidigt i uppväxten, menar han.

"Dagens skola är enbart inriktad på kunskap och elevernas rättigheter, men förbereder inte tillräckligt för att rättigheter också medför skyldigheter" säger Mårder till Dagens Industri.

Han fortsätter:

"I ett stort företag kan en enskild anställd fungera som en liten kugge i ett stort maskineri. På ett litet företag krävs att alla är beredda att hugga i, även när vissa arbetsuppgifter upplevs som tunga eller tråkiga."

FI-CHEFEN FORTSATT OROAD
Erik Thedéen, chef på Finansinspektionen, är fortsatt oroad över svenskarnas stigande skuldsättning, trots att amorteringskravet införts. Han ser förhöjda risker och uppmanar bankcheferna att bromsa utvecklingen. (SvD)

PASSAR DOMETIC INDUSTRIVÄRDEN? 
Sannolikheten är hög att Dometics huvudägare EQT snart säljer sina resterande aktier i bolaget. Frågan är om Industrivärden plockar en större del av aktieposten och blir ny huvudägare. (DI)

LÖFVEN SJÄLVKRITISK
Statsminister Stefan Löfven erkänner att politikerna misslyckats med att fånga människors oro och att detta är en förklaring till ökat stöd för nationalistiska och populistiska partier. (DN)

NORDEAS KRAV PÅ STATEN
Nordea kräver skatteåterbetalning på en halv miljard kronor. Men enligt staten platsar inte tvisten i allmän domstol så nu ska Högsta domstolen pröva om Nordea får tvista med staten. (SvD)

RIKSBANKENS KASSA SKAKAR
När reporäntan är högre än räntan på de obligationer Riksbanken köper uppstår en ränteförlust för Riksbanken. Hittills har affärerna varit lönsamma, men denna utveckling är hotad, vilket skulle påverka Riksbankens finanser och därmed manöverutrymmet. (DI)

MATKASSE TILL BÖRSEN
Linas matkasse uppges utvärdera en börsnotering i närtid, en uppgift som bolagets vd varken vill bekräfta eller dementera. (DI)


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST