Fotograf: Brigitte Grenfeldt, Fredrik Sandberg/TT

Debatt: Det är dags att ställa krav på svenska företags arbete mot barnsexhandel

Det är inte det första svenska företag tänker på när de tänker på hållbarhet – men en ny lagstiftning ställer nu helt nya krav på svenska företag. Det skriver Parul Sharma och Anders L. Pettersson.

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn är inte det första svenska företag tänker på när de tänker på hållbarhet eller Agenda 2030. Det är heller inte märkligt eftersom barnsexhandeln är en dold, illegal, komplex men högst lönsam global industri. Ändå reduceras den alltför ofta till ”barnarbete” och välgörenhet. Ny lagstiftning ställer dock helt nya krav på svenska företag.

Exakt hur många barn som exploateras sexuellt för rent kommersiella eller andra syften finns det ingen ny statistik på men det rör sig med största säkerhet fortfarande om miljontals barn varje år runt om världen och i Sverige. Barnsexhandel, som det ofta kallas, innefattar flera former av sexuell exploatering av barn.

Människohandel med barn för sexuella ändamål tillgodoser efterfrågan. Enligt FN befinner sig idag 28 miljoner barn på flykt i världen, vilket är fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget. FN bedömer också att den i särklass största exploateringsformen i den organiserade människohandeln är för sexuella ändamål, där kvinnor och barn utgör en klar majoritet.

Förövare exploaterar ofta barn sexuellt i sin närhet, men många reser också i syfte att exploatera barn sexuellt. Inte sällan sker det i länder där rättsväsendet och samhällsstrukturerna är svaga, tillgången på barn är hög och risken att gripas är låg, men även inom Sverige reser förövare för att förgripa sig sexuellt på barn. ”Barnsexturism” som det länge kallades har förändrats markant sedan internets tillkomst. Förövare samverkar idag med andra förövare i slutna forum och beställer flygbiljetter, boende och barn att förgripa sig på. Dessa köp görs på olika ställen på det öppna och dolda nätet, allt i syfte att undgå upptäckt. Genom tekniken behöver förövare inte ens resa längre för att förgripa sig på barn utan kan beställa övergrepp via nätet, i realtid via strömningstjänster, vilket även svenska förövare har dömts för de senaste åren. Dessa övergrepp, våldtäkter och tortyr av barn, dokumenteras och lagras och blir då det som i lagen missvisande kallas barnpornografi. Missvisande, då det inte rör sig om pornografi utan om bevis på allvarliga brott.

Barnsexhandeln är illegal och socialt oaccepterad men pågår varje dag i samhällets döda vinkel. Det är ett ämne få ens vill höra talas om, än mindre arbeta mot, men det angår i allra högsta grad svenska företag. ECPAT Sverige har under 20 år arbetat med sektorerna bank- och finans, IT- och telekom, och resebranschen och sett en långsam men positiv utveckling. Då företag i dessa sektorer har tjänster och produkter som kan missbrukas för att exploatera barn sexuellt, har de sektorerna inte bara ett särskilt ansvar – de har också större möjligheter än många andra att motverka barnsexhandeln. Alla bolag med många anställda, stora IT-system och resebudgetar som verkar i Sverige eller internationellt har anledning att inkludera barnsexhandel i sitt sociala ansvarstagande.

Trots det har hållbarhetsarbetet i svenskt näringsliv under lång tid hänvisats till frivilliga handlingar, ett synsätt som utgjort en enorm risk. Även de företagsledare som vill se mänskliga rättigheter som en del av företagskulturen kan frusta över att ägarstyrningen har närmast exklusivt fokus på lönsamhet och ett outtalat ointresse på hållbarhet som inte handlar om miljö.

En studie från 2014 av Boston Consulting Group, som analyserade graden av ansvar för barnets rättigheter hos över 1 000 globalt listade företag, fann att företagen generellt har större fokus på välgörenhet och mindre på styrelseansvar för hållbarhet. Studien, som bl.a. innefattade 232 IT- och telekomföretag, fann även att 62 procent av företagen hade policyer mot ”barnarbete”, men endast 6 procent hade detsamma för att skydda barn mot sexuell exploatering.

I den kommande redovisningslagstiftningen för så kallade icke-finansiella aspekter, som omfattar ungefär 1 600 svenska bolag, måste företagen konkretisera och beskriva den uppförandekod som bolaget följer och hur företaget granskar sina leverantörer för att identifiera, förebygga och mildra negativa hållbarhetskonsekvenser. En sådan granskning förutsätter en hög grad av expertis inom ämnen som rör mänskliga rättigheter. Lagstiftningen kritiserades tidigt av näringslivet själva. Men att gå från frivillighet till lagstiftning är helt nödvändigt eftersom vi ser att endast goda krafter inte räcker till och i detta arbete finns utrymme att förbättra åtgärder mot barnsexhandel.

Människohandel är en social utmaning som kan lämna avtryck på arbetskraft, leverantörskedjan, och anställdas beteende och handlingar utomlands – därför är det av yttersta vikt att också investerare och ägare infogar konkreta frågor kring hur detta hanteras på svenska bolag idag.

Den 22 juni i år beslutade regeringen om en uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp som ska gälla för 2016-2018. Då Internet utgör en ny arena för förövare att exploatera barn innefattar handlingsplanen direktiv om att undersöka möjligheterna för förbättrat samarbete inom Norden för att minska riskerna för barn. Som en del av handlingsplanen står ECPAT Sverige tillsammans med regeringen värd för ”Nordic Forum against Child Sexual Exploitation Online” den 16-17 november. Det är ett avstamp mot ett mer systematiskt nordiskt samarbete i syfte att uppnå FNs hållbarhetsmål, även kallad Agenda 2030, där beslutsfattare inom de nordiska ländernas regeringar, näringsliv, polismyndigheter och civilsamhälle deltar och utvecklar samarbetet.

Med bättre kunskap och insikt kommer arbetet att få ett bredare fokus och innefatta kommersiell sexuell exploatering av barn. Det är en illegal, dold och komplicerad brottslighet med stora mörkertal och den måste bemötas med konkreta åtgärder och sektoröverskridande samverkan i syfte att leva upp till barnets rättigheter.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.