Fotograf: Fredrik Wass/Flickr

Den här satsningen kan ge Sverige
20 000 nya jobb

BCG: Datacenterbranschen kan bidra mer till Sveriges BNP än flygindustrin.

Om Sverige genomför en storsatsning på en datacenterindustri kan den bidra mer till Sveriges BNP än flygindustrin. Det hävdar Fredrik Lind, partner på konsultjätten Boston Consulting Group. 

Var ska Sverige skapa de nya jobben? Det är en fråga som politiker brottas alltmer med i takt med att samhället blir automatiserat och robotiserat.

Boston Consulting Group, BCG, menar att en storsatsning på en datacenterbransch skulle ge tiotusentals nya jobb för Sverige.

”Jag förstå inte varför politiker inte passar på att ta pluspoänger genom att säga att en marknad för datacenter skulle kunna sysselsätta 27 000 människor i Sverige år 2025, jämfört med cirka 7000 idag”, säger Fredrik Lind.

Bakgrunden är att BCG fick uppdraget att utreda hur etableringen av Facebooks datacenter i Luleå skulle påverka jobbtillväxten.

Det dröjde inte länge förrän BCG insåg att det är dags att omvärdera vad digital infrastruktur egentligen betyder samt att en datacenterbransch kan ge minst lika mycket arbetstillfällen som exempelvis bredbandsutbyggnaden.

BCG har också utfört uppdrag åt Business Sweden som visar att en datacenterbransch till och med skulle kunna ge större bidrag till Sverige BNP än flygbranschen.

2013 stod flygbranschen för 0,22 procent av Sveriges BNP. 2025 räknar BCG med att en snabbt växande datacenterbransch skulle ge en total effekt på 0,45 procent av BNP.

Det är visserligen inte så att datacentralerna behöver mycket folk, utan där handlar det mest om övervakning och drift och kräver på sin höjd 30-talet personer.

Själva byggprojekten är dock gigantiska - det kan ta flera år att bygga ett enda datacenter.

Det beror på att det inte bara är byggnaden i sig som ska skapas, utan vägar, infrastruktur och annat.

Projekten ger positiva effekter för det lokala samhället i form av ökad konsumtion av varor och tjänster, vilket gör att ytterligare arbetstillfällen uppstår i och omkring projekten.

BCG-rapporten för Business Sweden visade en datacenterbransch skulle kunna omsätta 50 miljarder kronor per år från 2025.

Det kan jämföras med att branschen genererade 12,8 miljarder kronor år 2015.

Detta fördelade sig enligt följande: 2,8 miljarder i direkta ekonomiska effekter genom konstruktionen av datacentraler, 3,4 miljarder kronor genom driften av centralerna och ytterligare 6,6 miljarder kronor genom indirekta effekter som uppstår.

Av de 6 900 personer som branschen sysselsatte 2015 såg fördelningen ut enligt följande: 2 100 heltidsanställda inom drift, 1 600 inom byggnation och 3 200 via indirekta effekter.

Konsultjätten har 4 punkter för hur Sverige ska kunna skapas stark datacenterindustri - alltifrån satsningar på koldioxidneutral energi till att fronta som ett land som vill bli världsledande på området.

Ett tecken på att Sverige inte hängt med är att Apple valde att placera ett datacenter i Viborg Danmark i våras.

Häromdagen fattade Facebook också beslut om att placera ett större datacenter vid Odense i Danmark.

”Det är naturligtvis bra att stora datacentraler etableras i Norden eftersom det skapar synergieffekter för hela regionen, men det är såklart ännu roligare när centralerna hamnar i Sverige”, säger Fredrik Lind.

SÅ VILL BCG FÅ FART PÅ DATACENTERBRANSCHEN I SVERIGE:

1. Säkerställ tillgången på konkurrenskraftigt prissatt och miljövänlig energi
El är en stor och ökande kostnad för datacenter samtidigt som koldioxidneutral energi blir en allt viktigare konkurrensfördel.

2. Behandla digital infrastruktur som en nationell tillgång
På samma sätt som väg och järnväg banat väg för Sveriges tillväxt bör den digitala infrastrukturen prioriteras som en viktig tillgång.

3. Marknadsför Sverige som ett land med ambition att bli världsledande
I en tid av ökande konkurrens bland länder om attrahera internationellt digitalt kapital, blir det allt viktigare har Sverige positioner sig.

4. Påskynda och öka förutsägbarheten i tillstånds- och planeringsprocessen
Sverige bör ytterligare förbättra affärsklimatet och skapa trygghet hos investerare genom att säkerställa en snabb tillståndsprocess för uppförande av datacenter.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST