Fotograf: Rickard Kilström

Han är miljöansvarig på ett av Sveriges mäktigaste företag

Lundbergföretagen är ett av Sveriges allra mäktigaste företag. Och miljöchefen Jimmy Ekström har sett till att alla, från fastighetsskötare in till styrelserummet, är engagerade i att jobba och tänka smart och långsiktigt.

Lundbergföretagen  är  ett av Sveriges allra mäktigaste företag. Och fortfarande helt dominerat av ägarfamiljen Lundberg med pappa Fredrik och de två döttrarna Katarina och Louise i toppen.

Det har i sin tur skapat en stark kultur av långsiktighet i företagsgruppen där fastigheter totalt utgör ungefär 40 procent av verksamheten. Av de 20 procenten som förvaltas inom Fastighets AB L E Lundberg består ungefär hälften av bostäder, 40 procent kontor och resterande köpcenter. 

LÄS ÄVEN: Geniala idén: Deras havskraft skapar energi utan vågor

"Det unika hos oss vad gäller energieffektivisering är snarare att vi har en uttalad långsiktighet och fokus på energifrågorna. Till skillnad från många andra fastighetsvärdar äger vi fortfarande husen som vi byggde redan på 1960-talet", säger Jimmy Ekström som är miljö- och energiansvarig på Fastighets AB L E Lundberg. 

Låter det tråkigt? Nej, snarare tvärtom, anser han. 

"Vi triggas av att följa våra fastigheter under lång tid, det gör att vi kan följa upp allt vi gör på ett bra sätt. " 

Bolaget strävar kontinuerligt efter att bli ännu mer energieffektiva. Ta till exempel ventilationen i deras köpcentrum som blir mer och mer behovsstyrd. 

"I till exempel Systembolaget en fredagseftermiddagär det betydligt mer behov av ventilation än vad det ären måndagsförmiddag. " 

På ett köpcentrum i Norrköping har Lundbergs satt solceller på taket där energin direkt kan användas för att hjälpa till och drifta husets kylanläggningar en solig dag. Samtidigt är det just ventilation som är en av framtidens energiutmaningar. Öppnare kontorslandskap innebär fler människor som jobbar på en mindre yta och då måste det vara mer fart och kyla på luften. 

"Men det som verkligen kännetecknar vårt arbete inom energiområdet är att det faktiskt omfattar hela företaget, från våra egna fastighetsskötare in till styrelserummet. Det gör också att det ständigt uppstår nya, innovativa lösningar."

Följ Lundbergs aktie i realtid på VA Finans

Lundbergs
Kategori: Effektivisering
Bolag: Lundbergs
Startår: 1944
Antal anställda: 159
Fastighetsvärde: 17 mdr kr
Resultat: 2,1 mdr kr


Lundbergs är en av finalisterna i årets E-Prize, Sveriges största energipris. Håll koll här på VA.se de kommande dagarna för att läsa om de övriga. 
Och missa inte Hållbarhetsdagen 2016, Veckans Affärers stora konferens om energiinnovation den 13 oktober.

E-PRIZE 2016

Sveriges största energipris som delas ut av Veckans Affärer tillsammans med E.ON och som belönar de svenska företag som har de mest innovativa och klimatsmarta energilösningarna. Nio finalister tävlar om förstapriset i tre kategorier; Förnybar energi, Energieffektivisering, 
Hållbara transporter.

Vinnarna presenteras på Hållbarhetsdagen den 13 oktober.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST