Fotograf: Unsplash

Så många nya kärnkraftverk skulle behövas för att driva Europas alla nya elbilar

Antalet elbilar på de europeiska vägarna ökar explosionsartat. Det innebär ett snabbt ökat elbehov, varnar europeiska experter.

En explosion av antalet elbilar på de europeiska vägarna skulle innebära ett ökat energibehov motsvarande närmare 50 kärnkraftverk, varnar europeiska experter.

Enligt en rapport från statligt finansierade Europeiska miljöbyrån, EEA, skulle det kraftigt ökade energibehovet leda till stor påfrestningar på elnätet, särskilt i länder med hög andel förnyelsebar energi.

LÄS ÄVEN: Hennes batteri kan förlänga Teslas körsträcka med 70 procent

Antalet elbilar utgör idag endast 0,15 procent av alla europeiska fordon trots subventioner från många regeringar. Skulle andelen elbilar stiga till 80 procent skulle elbehovet stiga med 150 gigawatt för att ladda fordonen, enligt EEA.

Detta kan jämförs med kapaciteten för det planerade kärnkraftverket Hinkley Point i Storbritannien på 3,2 gigawatt, skriver Financial Times.

LÄS ÄVEN: Kina: Vi tänker öka kärnkraften med 800 procent fram till 2030

Skulle kraften komma från nya kolkraftverk skulle istället utsläppen av svaveldioxid öka, enligt EEA.

De lokala skillnaderna i nyttan med en transportsektor som växlar över från fossilt bränsle till el är dock stora. I Polen med en hög andel kolkraftverk skulle nyttan kunna ifrågasättas, säger Magdalena Jóźwicka som är projektledare på Europeiska miljöbyrån.

En övergång till elbilar skulle dock generellt ge en ansenlig mängd minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar som växthusgasen koldioxid, tillägger miljöbyrån.

För närvarande uppges 27 procent av elen komma från kärnkraftverk, 48 procent från kol, naturgas och olja. Enligt statistik från Eurostat utgör nu förnyelsebar energi från sol, vind och vatten 25 procent.

LÄS ÄVEN: Tesla går in i fas två - med ellastbilar, solcellstak och bilpooler


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.