Sockerindustrin har fått oss att tro att fett är farligare än socker i 50 år - och det är en enda studies fel

"Vi måste fråga oss själva hur många liv och dollar som kunde ha räddats, ifall industrin inte hade manipulerat vetenskapen på det här sättet", säger en expert.

Det är ett tufft budskap hälsoforskarna vid UC San Francisco kommer med efter att bland annat ha analyserat drygt 340 dokument mellan sockerindustrin och två vetenskapsmän, enligt ScienceAlert. Forskarna hävdar att amerikanska branschorganisationen The Sugar Research Foundation – idag kallad The Sugar Association – bidragit till att förvränga dietguider under drygt ett halvt sekel. 

Upptäckten rör framförallt en forskningsrapport från 1965 som spelade en avgörande roll för att göra lågfettsdieter till en näringsmässig norm i USA och bana väg för kraftigt ökad sockerkonsumtion. 

"Recensionen bidrog inte bara till att forma allmänhetens uppfattning om vad som orsakar hjärtsjukdomar, utan också forskarvärldens syn på hur man kan bedöma dietmässiga riskfaktorer för hjärtsjukdomar", säger huvudförfattaren till rapporten, Cristin Kearns, i ett uttalande. 

Upptäckten har publicerats i amerikanska tidskriften Jama International Medicine i dagarna. The Sugar Research Foundation ska bland annat ha betalat motsvarande 50 000 dollar för att finansiera ett projekt om att kolesterol i dieten – inte sackaros – är vad som måste studeras för att förhindra hjärtsjukdomar. 

LÄS ÄVEN: Nu vill Ikea inte bara att vi bygger våra möbler själva - vi ska laga maten också

Branschorganisationen berättade inte att man var delaktig i projektet trots att man inte bara bidrog till att finansiera det, utan också satte upp riktlinjer för utvärderingen, bidrog med artiklar samt kom med synpunkter på utkastet före publiceringen. ScienceAlert rapporterar att effekterna av de nya rönen bland annat ska ha gjort att sockerindustrin blomstrade i takt med att de nya rönen fick matproducenter att byta ut fett mot socker. 

"Vi måste fråga oss själva hur många liv och dollar som kunde ha räddats, och hur annorlunda dagens hälsobild hade sett ut, ifall industrin inte hade manipulerat vetenskapen på det här sättet", säger Jim Krieger i en kommentar till rapporten - han är chef för icke vinstdrivande organisationen Healthy Food America. 

The Sugar Association har bland annat gett följande kommentar till rapporten. "Vi erkänner att The Sugar Research Foundation skulle ha utövat större transparens vad gäller alla dess forskningsaktiviteter, men då studien publicerades var transparens kring finansiellt stöd inte den norm som det är idag."

Det är dock inte första gången det har kommit fram att The Sugar Research Foundation "slirat med sanningen". Så sent som förra året stod det klart att branschorganisationen tonat ned sockrets roll när det gäller att bidra till att man får hål i tänderna eller att de "ruttnar". 

The Sugar Association, och tidigare The Sugar Research Foundation, är dock inte ensamma om att hålla tyst om att sponsra forskning till sin egen favör. Läskedrycksjätten Coca-Cola hamnade i skottgluggen förra året efter att det läckt e-postkorrespondens som visade att man varit instrumentell i skapandet av den icke vinstdrivande organisation Global Energy Balance Network. 

Budskapet var att fetma framförallt bekämpas genom motion - inte förändrade kostvanor. Coca-Cola satsade 1,5 miljoner dollar och utsåg inte bara organisationens ledare, utan redigerade också dess mission samt "föreslog" artiklar och videofilmer för webbplatsen. Precis som för The Sugar Association har Coca-Cola bedyrat att man ska öka transparensen när det gäller partnerskap inom forskningsområdet.

LÄS ÄVEN: Volvo har just tillverkat den första av 100 självkörande bilar som ges bort till utvalda familjer i Göteborg


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST