Fotograf: Stocksnap

Ny studie: Byt plats på dina anställda - öka kapaciteten med 15 procent

Bara genom att byta plats på folk kan ett företag med 2 000 anställda öka omsättningen med 8,5 miljoner kronor - men det gäller att placera rätt personer tillsammans.

För företag som letar nya sätt att öka lönsamheten kan det finnas en enklare lösning närmare än vad man tror – ständig omorganisation på kontoret tills man hittar den optimala konstellationen. Medarbetarnas placering på kontoret kan nämligen påverka verksamhetens kapacitet positivt med 15 procent. Allt enligt en studie från Harvard Business School i samarbete med Cornerstone, vilket är en global leverantör av molnbaserade tjänster för Learning och Talent Management - lösningarna används av 25 miljoner användare i 191 länder. 

Undersökningen kallas "Planning Strategic Seating to Maximize Employee Performance" och hävdas vara den första i sitt slag. Rapporten visar att rätt avstånd mellan skrivborden och en genomtänkt strategi för vilka medarbetare som sitter nära varandra kan öka intäkterna med 8,5 miljoner kronor per år för en organisation med 2 000 anställda.

Det kanske inte är någon tillfällighet att man exemplifierar med en organisation på 2 000 personer eftersom studien bygger på en analys av data under två år från ett teknikföretag med 2 000 anställda och verksamhet i både USA och Europa. 

LÄS ÄVEN: Psykologen förklarar: "Därför är varje generation smartare än den förra"

Rapporten delar in medarbetare i tre olika kategorier: produktiva, kvalitetsfokuserade och generalister. Precis som kategorierna antyder anses produktiva ha lägre kvalitetsfokus, medan kvalitetsfokuserade har lägre produktivitet. Den tredje kategorin, generalister, betraktas som att man presterar ett genomsnitt av produktivitet och kvalitet. 

Harvard-forskarna har dragit slutsatsen att spridningseffekten påverkar prestationen inom det område där medarbetare är som svagast. Det innebär att den optimala lösningen är att placera produktiva medarbetare nära kvalitetsmedvetna motsvarigheter, medan generalister helst bör sitta i egen grupp. Gör man detta ökar prestationen i verksamheten med 13 procent, medan effektiviteten stiger med 17 procent, enligt studien. 

Rent metodmässigt genomfördes också en "spridningsmätning" varje gång en medarbetares prestation skulle mätas. Allt för att få en bild av hur den anställdes närmast omgivande medarbetare presterade. Därefter viktades anställda utifrån hur nära man satt den medarbetare som mättes. 

Samma studie visar att liknande spridningseffekter kan uppstå via anställda som beter sig oetiskt eller rentav brottsligt – så kallat toxic behaviour. Därmed är det viktigt ett regelbundet genomföra medarbetarundersökningar för att fånga upp ett sådant beteende i ett tidigt skede innan det riskerar att sprida sig vidare till övriga gruppen.

LÄS ÄVEN: Hennes batteri kan förlänga Teslas körsträcka med 70 procent


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.