Fotograf: Eric Risberg TT

Uber Sveriges tillväxt avtar - minskat 82 procent

Uber Sveriges omsättningstillväxt ser ut att ha fallit med 82 procent från året innan.

Uber Sverige omsatte år 2015 omkring 11 miljoner kronor. Det är en ökning med två miljoner kronor från året innan, skriver Breakit.

Därmed har tillväxten bromsat in rejält för bolaget. Omsättningen mellan 2013 och 2014 ökade nämligen med 127 procent för bolaget, att jämföra med årets ökning som är 22 procent. Detta innebär att omsättningstillväxten minskat med 82 procent.

Breakit nämner att Ubers svenska bolagt är ett helägt dotterbolag till det holländska moderbolaget. Därmed kommer inte intäkterna i det svenska bolaget direkt från kunderna utan från koncernen. Årsredovisningen ger dock en tydlig antydan om hur det går för Uber Sverige.

Tittar man på resultatet så har inte heller det utvecklats särskilt anmärkningsvärt. 2014 uppgick det till 524 000 kronor medan det för 2015 uppgår till 582 000, en ökning med 11 procent.

Uber tvingades under 2016 lägga ned verksamheten Uber Pop i Sverige, en tjänst som innebär att privatpersoner utan taxilicens kan agera taxichaufför i sina privata bilar. Uber har dock i sin årsredovisning skrivit att inga väsentliga förändringar skett under eller efter räkenskapsåret.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST