Nu älskar svenskarna kyckling – kan vara ett gott tecken för miljön

Det är inte bara de svenska bönderna som gynnas av den ökade försäljningen av kyckling. En ökande efterfrågan av kyckling bådar även gott ur ur ett miljö- och hälsoperspektiv. 

Kycklingefterfrågan är på topp i Sverige. Det visar siffror som tagits fram av branschorganisationen Svensk Fågel som vid sin nyligen hållna årsstämma sade att försäljningen av svensk matfågel steg med 5,3 procent i fjol. Över en tidshorisont på fem år motsvarar detta en ökning av kycklingefterfrågan på hela 20 procent. 

Vi svenskar har länge anklagats för att mer kött än vad vi behöver, både ur ett hälso- och miljöperspektiv.  Och om nu förtäring av kött är ett måste så är kyckling ett av de bästa alternativen. Enligt världsnaturfonden orsakar kyckling endast låga utsläpp av klimatgaser, om man inte inkluderar de utsläpp som odling av soja till foder orsakar. Rent hälsomässigt så är kyckling bättre än rött kött. Ett flertal studier har påvisat att rött kött kan ge upphov till cancer.

LÄS ÄVEN: WHO: Kött är cancerframkallande

Den ökade försäljningen kan vara ett tecken på att Sveriges befolkning väljer en mer miljösmart riktning om de väljer kyckling framför annat kött. Men det är inte bara fördelaktigt för folkhälsan och miljön. Även svenska bönder gynnas av efterfrågan. Dock varnar man för att nya investeringar på minst en halv miljard kronor behövs för att kunna klara av efterfrågan och konkurrensen från den billiga importkycklingen.

”Trots positiva siffror står vi inför stora utmaningar. Billig importkyckling fortsätter att välla in i Sverige, inte minst inom den offentliga sektorn. Dessutom står många bönder och företag inför stora investeringar och här måste myndigheterna visa att de menar allvar med förenklingsarbetet, rättssäkerheten och viljan att styra upp konkurrenskraften”, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel. 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.