ANNONS
Karin Vierma är i dag verksamhetsdirektör för skolor och universitet på Sodexo.

Jag har tillåtits att göra misstag

Högt i tak och stöttande chefer har varit avgörande för Karin Viermas chefsresa som startade i mitten av 1990-talet. I dag är hon en av medlemmarna i Sodexos ledningsgrupp. Hennes uppmaning till kvinnor som vill göra karriär är att tro på dig själv och att välja arbetsgivare med omsorg.

Direkt efter universitetsutbildningen till kostekonom fick Karin Vierma jobb som restaurangchef hos service managementföretaget Sodexo. Hon tvekade inför chefsuppgiften, men personen som erbjudit henne tjänsten gjorde henne trygg.

”Hon sa att det här var hennes val och därmed hennes problem om det inte skulle fungera. Jag tror på dig och då måste du göra det också. De orden har genomsyrat hela min karriär”, säger Karin Vierma, som i dag är verksamhetsdirektör för Sodexos servicetjänster på skolor och universitet. Sedan 2014 är hon med i företagets ledningsgrupp.

Karin Vierma hade egentligen ingen tanke på att göra chefskarriär. Hon drivs av att hitta utvecklingsmöjligheter, att göra saker på bättre och smartare sätt både för kunder och för arbetsgivare. På Sodexo finns ett öppet och prestigelöst klimat som uppmuntrar människor att lägga fram idéer.

1) Förstå varför det är viktigt att arbeta med jämställdhet och sprid det internt. Jämställdhet är inte en kvinnofråga – det är en affärskritisk fråga.

2) Kartlägg och se till att förändringsarbetet drivs från högsta ledningen.

3) Sätt upp mål och ta fram en aktivitetsplan.

4) Vidta åtgärder, till exempel:

  • Se över företagskulturen – missgynnar den något av könen?
  • Starta nätverk och ta reda på hur företaget kan undanröja hinder.
  • Se över rekryteringspolicy och ställ tydliga krav på rekryteringsföretagen.

5) Följ upp resultatet precis som med andra viktiga frågor.

Genom åren har Karin Vierma haft flera olika ansvarsområden. Hon har bland annat varit hotelldirektör, distriktchef och driftutvecklingschef. Hela tiden har känslan varit att det funnits olika chefer som trott på henne.

Företaget såg tidigt hennes kvaliteter och hon valdes ut till det interna chefsutvecklingsprogrammet. Så småningom startades ett kvinnligt nätverk där Karin Vierma fick en av de åtta platserna i styrgruppen. Syftet med nätverket var att se vad som skulle kunna få fler kvinnor att växa internt. Alldeles för få tog möjligheten. Sodexos nuvarande VD Azita Shariati bestämde sig för att bjuda in fler, och plötsligt var det 100 kvinnliga medarbetare som diskuterade hur man skulle få fler kvinnor att söka chefstjänster.

”Vi försökte ringa in orsaker till att inte fler tog chansen och om det fanns något som företaget kunde göra för att undanröja hinder. Vi såg att många var oroliga över att ett chefsjobb skulle påverka balansen mellan jobb och fritid. Många kvinnor är väldigt flitiga. De behövde förstå att som chef jobbar man med andra saker, inte nödvändigtvis fler timmar.”

En sak som förändrades efter nätverksträffarna var möteskulturen. Inga möten skulle läggas tidigt eller sent på dagen. Föräldrar med småbarn skulle inte behöva ursäkta sig för att man måste hämta eller lämna sitt barn på dagis.

Rådet till andra kvinnor som vill utvecklas som chef är att våga tro på sig själv och hitta en arbetsgivare som tror på dig som individ. Man behöver göra en noggrann research av företaget innan man söker jobb. Karin Vierma poängterar att det är hård konkurrens om talanger på arbetsmarknaden. Den som har ledarförmågor är attraktiv. Ledarförmåga är många gånger viktigare än spetskompetens inom ett visst yrkesområde.

Ledarskapet i sig själv är en kompetens. Det handlar om att få folk att växa. Min grundinställning är att alla har samma värde men olika förmågor. Det är bättre att lyfta människors goda förmågor än att fokusera för mycket på det som är mindre bra. Min erfarenhet är att när de goda förmågorna blomstrar växer ofta andra delar av sig själva.”

LÄS MER: www.sodexo.se


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST