Fotograf: Bertil Ericsson/TT

Ministern ger bankernas marginaler en känga: "Många kunder knyter nävarna i fickan"

Finansmarknadsminister Per Bolund ger bankernas bolånemarginaler en känga och uppmanar konsumenterna att "shoppa runt". Han tror att växande P2P-lån kan ge bankerna en tankeställare.

Finansmarknadsminister Per Bolund räknar inte med att amorteringskraven ska få någon större effekt, men betonar ändå vikten av att de kommer på plats. Agendan för bostadssamtalen kan komma att utvidgas om konstruktiva förslag kommer fram.

Ambitionen är att samtalen ska vara klara så fort som möjligt, säger han i en intervju med nyhetsbrevet Fond & Bank.

Han anser även att bankerna borde fundera över sina bolånemarginaler.

Vad tror du amorteringsproppen får för effekt?
"Förhoppningen är att vi kan minska riskerna i hushållens skuldsättning och öka den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen har gjort bedömningen att belåningen blir 3,5 procent vid amorteringskrav än utan, att efterfrågan på bostäder sjunker med 5 procent och att konsumtionen som mest minskar med 1–1,5 procent, men att minskningen på lägre sikt är försumbar."

Har vi inte redan sett det mesta av effekterna?
"Jo, en stor del har vi redan sett. Men vår uppfattning är att det är viktigt att gå fram med detta ändå för att inte riskera att återvända till en spiral där hushållen inte amorterar på sina lån."

Vilka överväganden har varit svårast?
"Jag vill inte kommentera processen. Samtalen har varit väldigt konstruktiva."

Vad har ni tagit till er av den kritik som funnits, till exempel för undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder?
"Som så ofta i politiken gäller det att väga olika intressen mot varandra. Även om undantaget kan skapa inlåsningseffekter är det viktigt att inte minska byggandet. Jag tycker att vi gjort en bra överenskommelse."

Hur ska tilläggslån hanteras för att undvika dyra blancolån?
"Vi ger Finansinspektionen mandatet att bestämma om detaljerna."

Hur ställer du dig till att minska/ ta bort reavinstskatten vid försäljning för att undvika inlåsningseffekter?
"I de pågående bostadssamtalen, som vi för tillsammans med alla andra partier utom Sverigedemokraterna, ligger den frågan på bordet tillsammans med flera andra frågor. Vi tycker att vi lagt ett väldigt starkt paket för att främja bostadsbyggande. I samtalen talar vi om reavinstskatten, ränteavdragen, byggfrågor, att minska administrationen så att det går snabbare att bygga bostäder, kapitalförsörjningen så att nya aktörer kan komma in om det behövs i storstäderna med mera."

Hur snabbt kan bosamtalen bli klara?
"Ambitionen är att gå fram så fort som möjligt. Agendan kan utvidgas ytterligare om det kommer in ytterligare konstruktiva ståndpunkter."

Vilken är er ståndpunkt?
"Regeringen vill inte utesluta några möjligheter och låser sig inte heller vid några"

Vilken åtgärd ligger närmast till hands efter proppen?
"Det är för tidigt att säga. Nu för vi samtal med oppositionen i riksdagen och försöker hitta en väg där. Det viktiga är att se effekterna av amorteringskraven och följa utvecklingen."

"Jag är oroad över att Moderaterna gått ut i en kampanj för att vinna poäng och hoppas på en tillnyktring. Förhoppningen är att nå ett brett samförstånd."

Du har kallat till rundabordssamtal om hållbarhet i kreditgivningen 10/2. Utveckla.
"Det kom en rapport från FI som vi beställt, som visade i brister i kreditgivningen och transparensen om vilka miljö- och klimatrisker som fanns i kreditgivningen till företag. Vi hoppas att branschen vill medverka till ökad transparens."

Vad anser du om bankernas bolånemarginaler?
"De har varit stigande den senaste tiden. Det visar att vi som konsumenter har mycket att tjäna på att vara aktiva och shoppa runt. Det är en utveckling där peer-to- peer-lån kan ta marknadsandelar och bankerna borde ägna marginalerna en eftertanke. Jag tror många kunder knyter nävarna i fickan och är lite sura"

Den här intervjun publicerades först i nyhetsbrevet Fond & Bank - som ger affärsnyheter för dig i finansbranschen.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST