Fotograf: Charlie Rieder/TT

Ny energi föder nya affärsmodeller

Kol- och kärnkraft läggs ned i Europa. Sol och vind byggs ut. Det föder mängder med nya affärsmodeller och nya typer av företag som ser till att el finns även en svinkall vintermorgon.

"Aggregator" är en sorts företag som frodas i USA och Tyskland, men som ännu inte finns i Sverige. De samlar ihop småskvättar av effektreduktion, besparing, från många företag och säljer stora mängder till nät- och kraftföretag. På så sätt kan nät- och kraftföretagen slippa ta i drift sina dyraste reservkraftverk och slippa bygga nya ledningar.

"Aggregators" finns inte här i Norden än, för vi har mycket vattenkraft som kan ta upp mycket variation. Men de kommer. Ändrad elproduktion och mer handel med utlandet gör att elpriserna kommer att variera mer. I Danmark och Tyskland är det ibland negativa elpriser. Då får kunderna betalt för att ta emot el!

Den som kan vara flexibel och konsumera mer el när den är billig och mindre när den är dyr kan göra en bra affär.

LÄS ÄVEN: Billigare el när oljan fasas ut - här finns framtidens energi

Framtiden finns redan hos Statens Fastighetsverk, SFV, som förvaltar medeltida slott och andra kulturarv. Verket ska minska elförbrukningen när det är ont om el, med teknik som redan är på plats. Det är byggnadsautomationen ("byggnadens hjärna"), datorstyrning av värme, ventilation och elutrustning. "Den kan programmeras om så att man flyttar effekt över dygnet", berättar Mikael Gustafsson energispecialist på SFV.

Framförallt handlar det om direktverkande el, elpannor och värmepumpar. Det går att dra ner på effekt klockan 8-10 på morgonen och 17-18 på kvällen och under särskilt kalla dagar. Det tar man igen under låglasttid – och kanske också genom att lagra värme, både i lager och i byggnadsstommarna.

Det går också att minska på ventilation. När det är kallt är luften torr och fukten är inget problem. "Någon ventilation måste man ha. Men ingen dör av att man drar ner på ventilationen några timmar eller dygn. Det kanske till och med är en fördel för huset och inneklimatet."

Och om man minskar ventilation när det är särskilt kallt så blåser man ut mindre varm luft och sparar även på fjärrvärme och miljöutsläpp.

Effektstyrning ger inga pengar genast, men Mikael Gustafsson menar att det kommer att bli lönsamt i framtiden med större prisvariationer. I dag betalar nog inte kunderna rätt pris för eleffekt. Ett styrsystem har kanske 15 års livslängd, så det tar tid att få fullt genomslag för möjligheterna att kapa effekt.

Men det kan bli stort. De flesta större byggnader, kontor, flerbostadshus och varuhus använder ungefär samma fastighetsautomation.

Mikael Gustafsson menar att en bra förbrukningsprofil – lägre förbrukning på höglasttid - är ett bra argument för att pressa elpriset.

Om det inte går så kan de gå samman med andra fastighetsföretag via en aggregator och få ihop tusentals megawatt. I Tyskland talar aggregatorn Enernoc om en potential på 10-15 gigawatt, vilket är ungefär lika mycket som all svensk kärnkraft i dag.

LÄS ÄVEN: "Miljöproblemen är århundradets största affärsmöjlighet"

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.