Fotograf: Chalmers, Chalmers Ventures, VA Montage

Hon har 450 miljoner att pumpa in i startups

Med 450 miljoner att pumpa in i startupbolag är Linnéa Lindau från Chalmers Ventures en av Sveriges mäktigaste när det gäller att skapa nya företag. 

"Ingen annan högskola har varit i närheten av en sådan här satsning", säger vd:n för nya superinkubatorn Chalmers Ventures.

Med 60 befintliga bolag och 20-30 nya startupbolag per år är Chalmers Ventures en av de dominerande svenska aktörerna när det gäller att förvandla akademisk kunskap till affärer. Inkubatorn som lanserats under hösten är en sammanslagning av högskolans inkubatorer Chalmers Innovation och Encubator. Bägge har legat på tio-i-topp-listan över Europas mest framgångsrika högskoleanknutna inkubatorer, enligt den globala rankningen UBI-index.

"Ambitionen är att vi ska ligga i topp", säger Linnéa Lindau.

VA träffar henne i Stena Center som sedan starten 1998 varit hjärtat i Chalmers inkubatorverksamhet. Här finns i dag Chalmers Ventures accelerator med bolag som gått igenom den allra tidigaste startupfasen.

BOLAGEN SOM FÅTT PENGAR

Chalmers Ventures succébolag ... 

Avinode handelsplats för flygresor 
Halon lT-säkerhet
Immunicum cancervaccin 

Kombridge fjärrövervakning 
Micropos cancerbehandling 
Mindmancer videobevakning 
Minesto energiutvinning ur vattenströmmar 
Oxeon teknik för tapetframställning 
System OK datorbackup 
Vecho telematik för fordon 
Youpic sociala medier 

... och bubblare 

1928 Diagnostics diagnosticering av antibiotikaresistenta bakterier 
Revibe Energy energiförsörjning 
Swedish Algae Factory biobränsle 
Parakey inloggning på smart mobil 
Sigmastocks kapitalplacering 
Trine hållbara investeringar i solenergi

Linnéa Lindau utsågs nyligen till vd efter att sedan 2013 ha varit vd för föregångaren Encubator. Själv är hon chalmerist och har bland annat jobbat som affärscoach på Chalmers Innovation.

Hon beskriver sammanslagningen som en kraftsamling som ska ge Chalmers och de nya bolagen ökad slagstyrka globalt.

En annan fördel är att bolagen kan dra fördel av varandras resurser och kunnande.

"Entreprenörerna vinner på att träffa varandra." Samtidigt står Chalmers berett att pumpa in mer kapital än tidigare i bolagen, totalt 300 miljoner under en femårsperiod. Ytterligare 150 miljoner satsas i driften.

Investeringarna i nya bolag fördubblas samtidigt.

"Vi går in med upp till 15 miljoner i varje bolag. Det är bra med pengar", säger Linnéa Lindau.

Förutsättningen är att bolaget också får in andra investerare.

"Vi har alltid partner när vi går in. Det kan vara affärsänglar, Almi eller Industrifonden." En förklaring till att det nu finns mer riskvilligt kapital är att Chalmers ägarstiftelse ändrat sin placeringsfilosofi. Från och med nu betraktas inkubatorn och dess investeringar som en del av Chalmers kapitalplaceringarna, där stiftelsen förväntar sig en viss årlig avkastning.

Samtidigt är det skördetid för en del av de bolag som stått på tillväxt i Chalmers inkubatorer. En del av investeringarna gjordes redan kring millennieskiftet. Bland Chalmers Ventures tillgångar finns aktieposter i succébolag som Vecho, Oxeon och Immunicum.

Bolaget Minesto, som utvinner energi ur undervattensströmmar, noteras på First North i november.

"Nu har vi kapacitet att göra nya investeringar direkt och avyttra bolag för att få in nya pengar", säger Linnéa Lindau.

Hälften av vinsterna kan stanna kvar i inkubatorverksamheten medan den andra hälften betalas tillbaka till Chalmers ägarstiftelse.

Så vad är hemligheten som gör att Chalmers inkubatorverksamhet placerat sig i topp i världsrankningen?
"Vi har ett kundfokus och vi är bra på att sälja. Det vi i Göteborg är bra på är verkstad. Här är det mer verkstad än snack."

En annan fördel är närheten till Chalmers Entreprenörsskola där lovande entreprenörer hämtas.

"Det är entreprenörerna som gör jobbet." Här finns möjlighet att fånga upp idéer utanför Chalmers och sätta ett bolag på fötter i inkubatormiljön. Arbetsmetoden har prövats på bland annat teknikbolaget Revibe Energy, som utvecklats från ett patent hos försvarskoncernen Saab.

Åtskilliga av de bolag som drivits upp i Chalmersmiljön är tekniktunga bolag. Då gäller det att hitta duktiga tekniker som även klarar av att driva företag.

"Vi ska inte göra dåliga affärsmän av bra forskare", säger Linnéa Lindau.

Hon ser en styrka i att bolagen spridit riskerna på flera branscher.

"Vi har bredden här och jobbar inom till exempel online, medtech och cleantech." De senaste åren har internetbolagen haft lätt att locka till sig riskkapital. Då och då kommer varningar om att vi befinner oss i en ny IT-bubbla som riskerar att brista. Om det sker kan nystartade bolag drabbas när kapitalströmmarna stryps.

"Jag kan se samma tendenser som under IT-hajpen vid millennieskiftet. Det är kul med hajper men man måste leverera resultat", säger hon.

Samtidigt medger hon att det finns nackdelar med att driva en företagsinkubator i Göteborg. En är att kapitalet samlats i Stockholm.

"Vi måste transportera oss till Stockholm."

Linnéa Lindau vill också se ett tätare samarbete med industrin.

"Vi måste bli bättre på att jobba i nätverk."

LÄS ÄVEN: Handels nya startup-professor: Så blir ditt företag en unicorn

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST