ANNONS
Fotograf: Tomas Oneborg/TT

Skyhög efterfrågan men låg byggtakt - är det här lösningen på bobristen?

Efterfrågan är skyhög på bostäder - ändå är byggtakten låg. Så här skulle crowdfunding kunna vara en del av lösningen på bobristen.

"På egen hand kan crowdfunding inte lösa bostadsbristen men vi kan vara en del av lösningen. Vi ser det som en samhällstjänst att privatpersoner tillsammans med oss kan bidra till att fler byggprojekt blir av", säger Jonas Björkman, vd på Tessin, Nordens största crowdfunding-tjänst.

Ett marknadsmisslyckande
Han ser bostadsbristen som ett stort marknadsmisslyckande. Att byggandet är beroende av mark – en dyr och ändlig resurs – är inte en tillräcklig förklaring. Långsamma handläggningstider för bygglov är en delförklaring, men faktum är att många byggprojekt även faller på själva finansieringen.

Dessutom har Basel III-reglerna, som infördes efter den senaste ekonomiska krisen, stramat åt bankernas utlåning. Ett byggprojekt som tidigare kunde belånas upp till 80 procent beviljas i dag en belåningsgrad på omkring 60 procent. Det innebär att projektägaren själv måste skjuta till en större insats för att projektet ska bli verklighet. Det leder till att satsningar skalas ner i omfattning eller aldrig ser dagens ljus.

Genom crowdfunding via Tessin får fastighetsbolagen tillgång till kapital som gör byggprojekten möjliga. Eftersom privatspararnas pengar i många fall är direkt avgörande för att bygget ska bli av är bolagen beredda att betala en god avkastning på investeringen; den årliga avkastningen brukar variera mellan 11 och 15 procent.

Tessin blev starten
Propio Fastigheter är ett av fastighetsbolagen som använt sig av Tessins tjänster. Bolaget fick grönt ljus för att bygga hus på 18 tomter i Övre Björkhaga i Åkersberga. Det gav bolaget en möjlighet att sätta prägel på ett helt kvarter, men samtidigt var bolagets egna fickor inte tillräckligt djupa för att finansiera visionen.

"Tessin erbjöd oss en spännande lösning som passade oss bra. Visserligen fick vi dela med oss av vinsten till våra medfinansiärer, men det måste vägas mot en lägre byggtakt eller att vi helt skulle ha avstått från att bygga flera av husen, vilket skulle ha lett till en lägre sammantagen vinst", säger John Hunter, vd för Propio Fastigheter.

Projektet har gått i hamn och med framgången i ryggen har det relativt nystartade bolaget förvärvat flera tomter i Nacka där fler moderna villor ska bygga i februari nästa år.

Jonas Björkman betonar dock att Tessin inte enbart erbjuder en lösning för nystartade och relativt små bolag.

"Även för större fastighetsbolag är finansiering genom crowdfunding ett attraktivt alternativ. Det ger nya möjligheter att skala upp storleken på projekten och driva flera större projekt parallellt. Det är nödvändigt för att vi ska kunna göra något åt bostadsbristen."

Vill du veta mer om Tessin och fastighetsinvesteringar genom crowfunding? Besök tessin.se och anmäl dig till det kostnadsfria nyhetsbrevet.  Det ger allmän information om investeringar och vad man bör tänka på om man vill investera i fastigheter.

Dessutom ingår e-boken "9 hemligheter bakom en lyckad fastighetsinvestering"

TESSIN

Tessin är en crowdfundingplattform för fastigheter. Tessin tar avstamp i att det finns många potentiellt lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs helt enkelt därför att det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Tessin för samman kapital med fastighetsprojekt och gör det möjligt att investera direkt – utan mellanhänder.

Plattformen öppnar därmed upp ett investeringssätt som historiskt varit reserverat för professionella investerare med rätt nätverk.

Gå till Tessin.se


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST