7. Jörn Rausing

45 MILJARDER KR

Ålder: 54
Bor: London
Bolag: Tetra Laval

Tetra Laval-arvtagaren Jörn Rausing flyttade utomlands 1985 och har satsat hundratals miljoner kronor i det brittiska webbbolaget Ocado som säljer livsmedel. 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.