59. Christer Brandberg

4 MILJARDER KR

Ålder: 73
Bor: Stjärnhov
Bolag: Axis

Finansman och störste ägare i Axis som tidigare i år beslutade sig för att anta budet från japanska Canon. För 73-åriga Christer Brandberg innebär försäljningen ett miljardklipp, pengar som han enligt uppgift ska satsa på nya företag. Han kom in som ägare i Axis 1989 när bolaget behövde pengar för expansion. 

Gå tillbaka till miljardärslistan


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.